130 werkgevers worden verwacht bij het Baan.Talent Werkgeversevent in theater- en congrescentrum Spant in Bussum. Naast een inleiding over arbeidsmarkttrends van econoom Matthijs Bouman is er ook ruimte voor het beantwoorden van werkgeversvragen.

Baan.Talent is een samenwerkingsverband tussen het WSP, het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en het Leerwerkloket in de regio Gooi- en Vechtstreek. Samen organiseren ze regelmatig evenementen voor werkzoekenden en werkgevers. Zo ook tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.

Journalist en econoom Matthijs Bouman – bekend als columnist bij Het Financieele Dagblad – zal de aanwezigen meenemen in de algemene trends op de arbeidsmarkt. Daarbij zal hij ook zeker ingaan op de rol die inclusie en inclusiviteit kunnen spelen bij de aanpak van de krapteproblematiek.

Na de pauze komen drie werkgevers op het podium vertellen over hun huidige ervaringen op de arbeidsmarkt. Onderwerpen die daar besproken zullen worden zijn: hoe kan ik als werkgevers nu anders medewerkers werven? En hoe behoud ik deze medewerkers als ze eenmaal binnen zijn en als laatste de vraag hoe inclusiviteit echt in organisaties geborgd kunnen worden.

Vanuit de gedachte dat steeds meer medewerkers (en werkzoekenden) het belangrijk vinden om qua normen en waarden op een lijn te zitten met hun werkgever, zal een specialist ‘employer branding’ ingaan op deze werkgeversvragen. Inclusiviteit is daarmee meer dan alleen het open staan voor verschillende soorten medewerkers, maar daarmee ook een manier om uit te stralen waar een organisatie voor staat.