Woensdag 8 november was een speciale dag voor ondernemers, onder andere over inclusie, tijdens de Week van de brede welvaart in de provincie Brabant..

Een grote rol daarbij speelde de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk, die verschillende workshops aanbood. Daaronder ook eentje over succesfactoren voor de Banenafspraak.

Maar er was ook een plenair programma, met onder andere Godelieve Spaas (lector Sustainable Strategy and Innovation bij Avans Hogeschool).

Zij gaf een inleiding over het begrip ‘brede welvaart’ en begon met het stellen van vragen: wie bepaalt wat welvaart is? Haar antwoord: iedereen kan daarin eigen keuzes maken. De betekenis van welvaart is altijd individueel.

Met het hart
De voorzitter van de Brabants Zeeuwse werkgevers, Eric van Schagen, sprak over de mindshift die nodig is bij het brede publiek, en bij ondernemers. Winst moet daarbij volgens hem worden gezien als middel, niet als doel. Hij riep ondernemers op met het hart te ondernemen in de richting van brede welvaart voor iedereen.

Zorgen hierover noemde hij ook. Zo zet regelgeving ondernemers stil en zou het goed zijn om het concept brede welvaart meer in de opleiding van jongeren te verwerken. Daarom roept hij overheden, kennisinstellingen en ondernemers op om de dialoog aan te gaan.

Tijdens de presentaties werd ook ingegaan op de factoren waarmee ondernemers bij kunnen dragen aan brede welvaart. Genoemd werden onder andere ‘transparante ketens’, ‘echte prijzen’ en ‘circulaire economie’, maar natuurlijk ook ‘inclusief ondernemen’.

De conclusie van de bijeenkomst: ondernemend naar brede welvaart is mogelijk en daarvoor is intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen nodig.

Workshop 10 succesfactoren
De inclusieve arbeidsmarkt kwam ook aan bod tijdens de workshop van Op naar de 125.000 banen over de Succesfactoren van de Banenafspraak, gegeven door Heleen Roossien.

Tot de 10 succesfactoren voor de banenafspraak, zoals gedefinieerd voor deze workshop, behoren onder andere ‘draagvlak in de top’, ‘goede begeleiding’ en bijvoorbeeld ‘het belang van een aanjager’. De succesfactoren, duidelijk zichtbaar op het bord, vormden de basis voor de discussie tussen de deelnemers.

En dat was gemêleerd gezelschap: van ondernemers tot medewerkers van onderwijsinstellingen. De onderwerpen van discussie waren: wat zijn de belemmeringen tegenover de succesfactoren? Hoe werkt het precies met de te behalen aantallen binnen de Banenafspraak? Maar ook: hoe kan de begeleiding goed worden vormgegeven?

Zoals de workshop ook is opgezet, kwamen de antwoorden voort uit de discussie tussen de aanwezigen, waarbij ‘maatwerk’ eigenlijk het meest gehoorde woord was.

* Met dank aan Marcia van der Hoorn