Drie keer per jaar, ook tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden in november, organiseert de Programmaraad haar Praktijkdag. Met deze keer als thema ‘Samen voor de klant’ draait de hele dag om het verder verbeteren van de dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden.

In de Programmaraad werken vier partijen samen (Cedris, Divosa, UWV en VNG) om de arbeidsmarktregio’s gericht te faciliteren als het gaat om samenwerking in de regio. Tanja Willemsen is de programmamanager. Zij vertelt over het werk van de Programmaraad en de praktijkdag.

De achterban van de Programmaraad zijn publieke professionals van gemeenten, UWV – dus ook WSP’s – en Sociaal Ontwikkelbedrijven. “Het faciliteren van de regio’s betekent bijvoorbeeld informeren over landelijke ontwikkelingen of wetgeving en faciliteren in de samenwerking met sociale partners en onderwijs. En ook om de arbeidsmarktregio’s een stem te geven: zowel in verbinding tussen de regio’s als ook richting het Rijk. Met als doel een geweldige dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.”

Dat doet de Programmaraad door zestien projecten uit te voeren. Steeds rond het sociale domein en de arbeidsmarkt. “Dit varieert van een aanpak jeugdwerkloosheid of praktijkleren in het MBO tot publiek private samenwerking met de uitzenders en van het uitvoeren van een werkgeverstevredenheidsonderzoek tot het verbeteren van gegevensuitwisseling.”

Ook de Banenafspraak is een van de projectlijnen. “Elk project kent een specifiek netwerk van publieke professionals in de regio en een samenwerking met landelijke partners. De Programmaraad brengt een project verder door telkens impulsen te initiëren op behoefte van de regio’s, bijvoorbeeld kennis, verbinding of inspiratie.”

Praktijkdag
De Praktijkdag is ook zo’n impuls. Tijdens de Praktijkdag komen circa 250 publieke professionals bij elkaar voor een programma vol inhoud en enthousiasme. “Er zijn informatiesessies over de toepassing van wetgeving, maar ook workshops over tools voor de arbeidsmarkt.”

Het doel daarbij is om niet in jargon te blijven denken. ‘Buiten’ staat centraal, zoals Willemsen zegt. Daarom is er ook veel aandacht voor de ervaringen van werkgevers en werkzoekenden. “Zij vertellen hun verhaal over hun ervaringen met de dienstverlening.”

De Programmaraad gelooft in de kracht van best practices. Die komen dan ook ruim aan bod tijdens de Praktijkdag. “In verschillende regio’s lopen bijvoorbeeld pilots of hebben ze een eigen werkwijze gekozen. Die laten we zien en hopelijk zijn elementen daarvan ook weer inzetbaar in andere regio’s. Zo leer je van elkaars verhaal.”

1000 Voorbeelden
Dat het de Maand van de 1000 Voorbeelden is, zal de bezoekers van de Praktijkdag niet ontgaan. Niet alleen wijzen de waterflesjes met logo en QR-code daar op. Willemsen zal dat ook doen in haar openingswoord. “Wat de Programmaraad doet voor de publieke professionals, doet Op naar de 125.000 banen voor werkgevers: stimuleren, aanjagen, inspireren en inspireren rondom een belangrijk thema.”

Willemsen noemt het positief om op het Banenafspraakdossier samen op te kunnen trekken. “En het is ook breder. Arbeidsmarktbeleid is niet van de publieke partijen of van de werkgevers. Niemand kan het alleen. Richting werkgevers willen we dan ook altijd benadrukken dat we het samen doen. Want alleen in het samenspel tussen werkzoekenden, werkgevers en publieke professionals kunnen we ook de komende jaren een succes maken van de Banenafspraak.”