De inclusieve stemming zat er prima in tijdens de slotbijeenkomst van de Maand van de 1000 Voorbeelden, die we met de Limburgse Werkgeversvereniging organiseerden in het stadion van Fortuna Sittard. Dit gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd Fortuna – Vitesse.

Mark Hendriks van LWV nam de opening voor zijn rekening. Hij schetste de activiteiten van LWV de afgelopen jaren op Banenafspraak-gebied en introduceerde de sprekers en onderwerpen die aan de orde zouden komen.

Naast de keynote speach van boegbeeld Aart van der Gaag over banenafspraak-ontwikkelingen en de Maand van de 1000 Voorbeelden, was dat de presentatie van een nieuwe pilot. Deze pilot, geïnstigeerd de LWV en uitgevoerd via Limburg Leert, is bedoeld om medewerkers in Banenafspraak-banen betere scholings- en ontwikkelmogelijkheden te bieden.

Daarmee was de slotbijeenkomst van de Maand van de 1000 Voorbeelden– zoals projectleider Martine Schuijer al eerder opmerkte, niet alleen een einde, maar ook een soort inclusieve doorstart. Bas Hermans van Limburg Leert en Maarten Cobben van Vebego presenteerden de pilot aan een publiek van werkgevers.

Perspectief bieden
De pilot borduurt voort op ervaringen binnen Vebego. Dit bedrijf – met veel medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak – is ervan overtuigd dat investeren in inclusie loont. Cobben: “Inclusie levert veel meer op dan het kost. Daarom is het ook zo belangrijk om niet alleen na te denken over plaatsingen, maar ook over het behoud van je medewerkers. Daar hoort algemeen goed werkgeverschap bij, maar het gaat verder. Het gaat ook om het bieden van perspectief.”

Vebego onderzocht daarom bij de eigen medewerkers op welke gebieden ze zichzelf graag zouden ontwikkelen. Taal en digitale vaardigheden waren de twee skills die het vaakst waren genoemd. Via Limburg Leert, in de woorden van Bas Hermans ‘de verzamelpost van zinvolle opleidingen in Limburg’, zijn vanaf 5 december voor 200 deelnemers in het doelgroepregister Banenafspraak gratis opleidingen beschikbaar gesteld.

Volgens Hermans worden hier mee de thema’s communicatie en zelfredzaam aangestipt. “Taal is communicatie. En denk bij digitale vaardigheden niet alleen om de omgang met Excel. Het gaat ook om digitale weerbaarheid: jezelf staande houden in een steeds digitalere wereld. Dat is een uitdaging voor veel mensen en deze opleidingen kunnen de medewerkers hierbij helpen.”

Fortuna verbindt
Mensen helpen bij de re-integratie of integratie in de samenleving is ook een van de doelstellingen van Fortuna Sittard. De club is diepgeworteld in de regio en stichtte het netwerk ‘Fortuna verbindt’ met inmiddels 310 bedrijven in de regio.

Coen Creemers, maatschappelijk manager van Fortuna, vertelde dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Fortuna Sittard onder professionele begeleiding van PSW Werkt de kans krijgen om werkervaring op te doen. “Natuurlijk zijn we een voetbalclub en hebben we een sportief belang, maar we werken ook hard aan maatschappelijke impact.”

Banenafspraak
“De pilot van LWV is een prachtig initiatief”, vond Aart van der Gaag. Want hoewel 87% van de Banenafspraak-medewerkers na een jaar nog aan het werk is en 64% dat bij dezelfde werkgever doet, is het ontzettend belangrijk om medewerkers de ruimte te geven om door te groeien.

“Zuid Limburg is in dit opzicht een voorloper voor heel Nederland. En Limburg laat al jaren, met het heel actieve LWV, zien waarom de Banenafspraak werkt.”

Dat heeft in de basis volgens Van der Gaag te maken met een combinatie van factoren, zo legde hij de aanwezige werkgevers uit. “Vrijwilligheid is het fundament van de Banenafspraak. Dat leidt tot intrinsieke motivatie. Dat veel werkgevers hebben gezien dat inclusie je organisatie sterker maakt, zorgt voor groei.”

En aandacht is nodig om een arbeidsmarktproject dat zolang loopt op de agenda te houden. “Dat gebeurt allereerst door door de inzet van werkgevers en werkzoekenden, maar ook (regionale) werkgeversverenigingen, WSP’s en netwerken spelen een grote rol. Met de Maand van de 1000 Voorbeelden, dit jaar meer dan 60 goed bezochte bijeenkomsten en een groot online bereik, proberen wij ons steentje bij te dragen om de Banenafspraak zichtbaar te maken.”

De zorgen besprak hij ook. Bijvoorbeeld over ingewikkelde regelgeving en onvoldoende inzichtelijke bestanden. In vogelvlucht benoemde hij de zeven aanbevelingen uit de columnreeks ‘Kies de Banenafspraak’. Van der Gaag riep het nieuwe kabinet op te luisteren naar werkgevers en ervaringsdeskundigen bij het vormgeven van nieuw beleid. En met deze oproep, en de oproep aan de aanwezige – en alle andere werkgevers natuurlijk – om door te gaan op de ingeslagen inclusieve weg, sloot Van der Gaag de Maand van de 1000 Voorbeelden af.

Het was kortom, een afsluiting op eredivisieniveau, afgelopen zaterdag in het stadion van Fortuna Sittard. En gevoetbald werd er ook. De thuisclub won uiteindelijk met 3-1.