Op 1 november gaat in het noorden van Nederland de AMO Pool van start. 1 november is ook de eerste dag van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Dus geen betere gelegenheid om meer te horen over dit initiatief van Binnenwerk, waarbij in een traject van 2 jaar mensen worden opgeleid en daarna in dienst komen van verschillende Rijksdiensten.

Binnenwerk is onderdeel van O&P Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en draagt bij aan de rijksbrede invulling van de Participatiewet. In teamverband verrichten mensen met een doelgroepindicatie duurzaam werk. Binnenwerk werkt in opdracht van ministeries en uitvoeringsorganisaties. Samen met partners zoals FMH, P-Direkt, Justid, Doc-Direkt en Staatsbosbeheer creëert Binnenwerk banen zoals het digitaliseren en metadateren van papieren archief, pandgebonden werk, opschonen personeelsdossiers of bos- en natuurbeheer.
Binnenwerk is hierbij gemandateerd werkgever en verzorgt alle administratie, leiding en begeleiding.

Dat is althans meestal de werkwijze. Bij de AMO-pool – een traject waarbij Assistent Managementondersteuners (AMO) worden opgeleid – verandert dit een beetje. Het verschil zit hem erin dat de AMO’s aan het einde van de opleiding niet in dienst blijven van Binnenwerk, maar in dienst treden van een rijksdienst. Normaal gesproken de dienst waar het opleidingstraject is doorlopen.

Reden genoeg voor een gesprek met Eric van der Schuit en Tanja de Haan. Van der Schuit is Binnenwerk-manager Noord – Oost Nederland. De Haan is projectmanager binnen Samenwerking Rijk Noord. SRN is het samenwerkingsverband van in het noorden van Nederland gevestigde Rijksdiensten.

Landelijk zijn er circa 80 Binnenwerk-teams actief, met in totaal zo’n 800 banen. In de noordelijke provincies gaat het om 25 teams en 160 banen. “Binnenwerk ontzorgt dus Rijksdiensten door als werkgever op te treden en biedt de kandidaten kleine teams, goede begeleiding en zinvolle werkzaamheden”, vat Van der Schuit het samen.

AMO-pool
De samenwerking tussen SRN en Binnenwerk was er al langer. Binnen SRN is aandacht voor de Banenafspraak, bijvoorbeeld via het platform arbeidsparticipatie waarin meer dan vijftien rijksdiensten actief zijn. De Haan: “SRN heeft ondersteund bij het beschikbaar stellen van de plekken voor de AMO-pool.”

SRN doet dat zelf overigens ook: “we hebben een opleidingsplek beschikbaar, de betreffende managementondersteuner zal na afronding van het opleidingstraject in dienst komen bij een van de rijksdiensten. Via het SRN-platform Arbeidsparticipatie kon gemakkelijk verbinding gelegd worden met de noordelijke rijksdiensten om zo gezamenlijk genoeg plekken voor een AMO-pool beschikbaar te stellen.”

Van de AMO-pool werd in de regio Den Haag succesvol een pilot afgerond, waarna Binnenwerk naar opties keek om het concept naar andere regio’s uit te breiden. Inmiddels zijn er in de noordelijke regio tien plekken ter beschikking gesteld. Behalve bij SRN, ook bij de diensten: Dienst Uitvoering Onderwijs, Centraal Justitieel Incassobureau, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Openbaar Ministerie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Theorie en praktijk
Deelnemers aan de AMO-pool, leren zowel in de theorie als de praktijk het vak assistent managementondersteuner. Ze gaan een dag per week naar school en werken drie dagen bij ‘hun’ dienst. Van der Schuit: “De lessen worden gegeven aan de hele AMO-pool, dus als groep. Verder worden ze begeleid door hun teamleider. Velen hebben een jobcoach en bij de diensten zelf zijn er natuurlijk buddy’s en andere collega’s voor verdere ondersteuning.”

Volgens De Haan is de AMO-pool aantrekkelijk voor Rijksdiensten omdat het de diversiteit in de teams versterkt. “En dat wel op een laagdrempelige manier, want Binnenwerk zorgt in de eerste fase voor de begeleiding.”

“Dat geeft mensen net dat beetje tijd om te groeien”, vult Van der Schuit aan. “We praten over een groep, die het vak managementondersteuning zeker aan kan. Alleen is daar misschien net wat tijd voor nodig. Omdat de diensten op deze functies ook zeker te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we zo eigenlijk kansen voor alle betrokkenen gecreëerd: de diensten de kans op een goede medewerker, de kandidaten de kans op een goede baan.”

De AMO-pool begint op 1 november met een startmoment en een gezamenlijke lesdag op de leslocatie. Op 2 november gaan de deelnemers voor het eerst naar hun nieuwe werkplek.