Tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden reikt WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland 50 MVO Awards uit aan werkgevers die het afgelopen jaar kansen hebben geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Janine Schaap is coördinator van dit WSP en ze vertelt over dit initiatief.

De MVO Award

Vorig jaar reikte WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland voor het eerst de MVO Awards uit. Toen in de vorm van een schildje. “En het leuke was: we merkten dat veel andere werkgevers er nieuwsgierig van werden. En ook wel zo’n schildje of in elk geval de erkenning als MVO partner van het WSP wilden krijgen.”

Diversiteit
Dat maakte het een uitgemaakte zaak dat de MVO Awards ook dit jaar weer uitgereikt zouden worden. Dit jaar krijgen ze de vorm van een speciaal door een kunstenaar vervaardigt bord van pure Beemsterklei. “Dat maakt dat alle borden net iets anders zijn. En dat is juist prima zo, want zo ziet onze samenleving er ook uit. Iedereen is net een beetje anders en dat geldt ook voor de bedrijven die zich inspannen voor inclusie. Het gaat ons er juist om die diversiteit te laten zien.”

De groep MVO werkgevers in Zaanstreek Waterland is dus groeiende. Waren het vorig jaar nog 37 MVO partners die werden onderscheiden, dit jaar gaat het er om vijftig. “Die zullen we verspreid over de Maand van de 1000 Voorbeelden uit gaan reiken bij de bedrijven en instellingen zelf.”

Een afvaardiging van een WSP, vaak vergezeld van een wethouder, gaat bij de bedrijven langs om erkenning uit te spreken. “Want dat is belangrijk, dat we laten zien dat veel werkgevers goed bezig zijn.”

Ambassadeurs
Maar het MVO-partnerschap gaat om meer dan erkenning alleen. Schaap hoopt dat deze partners zich ook als ambassadeur in willen zetten voor de inclusieve arbeidsmarkt. “Het zijn de bedrijven en overheidsinstellingen die er ervaring mee hebben, die weten dat inclusie een meerwaarde heeft. Het is natuurlijk heel wervend als zij hun verhalen willen delen.”

En dat blijkt niet altijd vanzelfsprekend te zijn. “Een gemeente in de onze regio, Purmerend, is echt geweldig bezig. Die hebben meer dan dertig mensen uit de doelgroep geplaatst. Maar we moesten ze echt overtuigen om de MVO Award aan te nemen, gewoon omdat ze het gevoel hebben dat dit bij hen hoort en dat ze zich er niet over op de borst willen kloppen. Maar dat maakt juist hun verhaal zo overtuigend.”

1000 Voorbeelden
WSP Zaanstreek Waterland trekt de hele maand van de 1000 Voorbeelden uit om de awards uit te reiken. “Het mooie aan de Maand van de 1000 Voorbeelden is dat er een hele maand lang op allerlei manieren is voor deze doelgroep. Dat maakt de werkgever, en ons als samenleving in zijn totaliteit – hopelijk ook bewuster dat er nog een hele grote groep is van mensen met een beperking die aan de slag wil.”

En niet alleen bewust van het feit dat die groep er is, ook van het feit dat die groep divers is samengesteld. “Het gaat echt niet alleen om mensen die bijvoorbeeld productiewerk kunnen doen. In de doelgroep zitten mensen van alle opleidings- en denkniveaus die ook geschikt zijn voor werk op alle niveaus. Het zou goed zijn als dat besef meer doordrong.”

Dat gezegd hebbende, pleit Schaap eigenlijk ook voor een jaar van de 1000 Voorbeelden. “Het is leuk dat die focus er nu is, maar die zou er eigenlijk het hele jaar moeten zijn. Mensen uit de doelgroep Banenafspraak – en ook uit andere arbeidsmarktgroepen – zijn het hele jaar door waardevol. Daar zou dus ook eigenlijk het hele jaar door aandacht voor mogen zijn.”