Kies de Banenafspraak is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden dit jaar. Dat is een oproep aan werkgevers en bemiddelaars, maar natuurlijk ook aan de politiek. Op zoek naar een antwoord op de plannen van de politieke partijen, hebben wij de diverse verkiezingsprogramma’s uitgekamd.
De komende weken volgt een analyse van de speerpunten, of het gebrek daaraan rond inclusie en de arbeidsmarkt in de partijprogramma’s. Vandaag: de SP

Mensen met een arbeidsbeperking krijgen ook het recht op begeleiding naar werk. Daarvoor maken we nieuwe sociale werkplaatsen (sociale ontwikkelbedrijven), geeft de SP aan.

Wat haar betreft kunnen jonggehandicapten rekenen op een nieuwe en hogere Wajong uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) wordt beter. Ieder werk moet lonen, daarom komt er een nieuwe cao voor mensen op een beschutte werkplek.

De SP gaat tweedeling tegen en accepteert geen enkele vorm van discriminatie, door niemand. De politie en het OM krijgen meer mensen en mogelijkheden om discriminatie te onderzoeken en te vervolgen.

We kamden de (concept-) verkiezingsprogramma’s uit van alle partijen met een minimum van drie zetels die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. De verschillende partijcongressen zullen her en der nog wat amenderen, maar de standpunten zijn nu ruwweg wel bekend.

Het minste waar we naar hebben gekeken is of de woorden arbeidsparticipatie, beperkingen en Banenafspraak in de plannen en standpunten van partijen voorkomen. 

Tekst: Klaas Salverda