Kies de Banenafspraak is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden dit jaar. Dat is een oproep aan werkgevers en bemiddelaars, maar natuurlijk ook aan de politiek. Op zoek naar een antwoord op de plannen van de politieke partijen, hebben wij de diverse verkiezingsprogramma’s uitgekamd.

De komende weken volgt een analyse van de speerpunten, of het gebrek daaraan rond inclusie en de arbeidsmarkt in de partijprogramma’s. Vandaag drie partijen die zich beknopt over de materie uitlieten: Volt

In 2017 begon Volt als belichaming van het pan-Europese geluid. Van het Europees parlement tot de gemeente, want Europees denken kun je ook lokaal doen. In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen zochten we naar participatie en mensen die – met name door een beperking – langs de kant staan.

Volt kiest naar eigen zeggen radicaal voor gelijke kansen. Voor alle inwoners van de EU in elke regio, in de stad en op het platteland. Iedereen mag zichzelf zijn en de overheid staat pal voor inclusiviteit.

Daarbij hanteert Volt een positief mensbeeld: een mensbeeld van vertrouwen, zonder discriminatie en racisme, met de menselijke maat als standaard. ‘Te vaak worden mensen met een beperking niet als volwaardig en gelijkwaardig gezien in de samenleving’, vindt zij. Terwijl volgens haar niet de beperking het probleem is, maar de manier waarop de samenleving is ingericht.

De overheid moet zorgdragen voor de autonomie, participatie en gelijkwaardigheid van iedereen met een beperking. Het VN-verdrag Handicap wordt volledig geïmplementeerd. Mensen met (een ervaring met) een beperking worden betrokken bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van beleid dat hen aangaat.

Beter begeleiden
Mensen die langs de kant staan worden beter begeleid naar maatschappelijk cruciale beroepen. Volt wil dat de taakstelling van het werkbedrijf van het UWV op zo’n manier wordt aangepast, dat deze vorm van begeleiding van mensen (terug) naar de arbeidsmarkt de primaire taak wordt. Het bestrijden van fraude komt pas daarna.

Volt vindt dat er nog te vaak wordt gesproken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat ziet de partij anders: het is de arbeidsmarkt die een afstand heeft tot de mensen. Binnen het huidige stelsel wordt volgens de partij niet genoeg gekeken naar de talenten en potentie van ieder individu. Zij wil veel meer zorgen voor actieve werkbegeleiding naar kansrijke beroepen voor mensen die aan de zijlijn staan, zoals in de zorg, het onderwijs of de techniek.

Voor asielzoekers en statushouders wil Volt het gemakkelijker maken om te werken of om betaalde beroepsopleidingen of ontwikkeltrajecten te volgen. Ook ongedocumenteerden en derdelanders met een visum kunnen – als het aan Volt ligt – een burgerservicenummer (BSN) krijgen, werken en belasting betalen.
Samenwerkingsfondsen

Aan de zijde van werkgevers wil Volt het potentieel aan sociaal ondernemerschap benutten door het oprichten van grote samenwerkingsfondsen waaruit sociale ondernemingen en traditionele bedrijven gezamenlijke projecten kunnen financieren.

We kamden de (concept-) verkiezingsprogramma’s uit van alle partijen met een minimum van drie zetels die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. De verschillende partijcongressen zullen her en der nog wat amenderen, maar de standpunten zijn nu ruwweg wel bekend.

Het minste waar we naar hebben gekeken is of de woorden arbeidsparticipatie, beperkingen en Banenafspraak in de plannen en standpunten van partijen voorkomen. 

Tekst: Klaas Salverda