Het Graafschap College in Doetinchem gebruikt voor de Banenafspraak al enkele jaren hetzelfde recept. Dat is beproefd en wérkt.

Waar andere scholen vaak centraal budget vrijmaken voor participatiedoelstellingen, kiest het ROC in Doetinchem ervoor om dit juist niet te doen. Mensen uit de doelgroep werken verspreid over de hele organisatie en verdeeld over het hele functiehuis in échte banen. Een gesprek met Martijn van Os, HR-adviseur en coördinator Banenafspraak bij het Graafschap College.

Van Os maakte zich in het begin ook sterk voor centrale financiering en job creation. Maar al snel zag hij ook het voordeel van doelgerichte werving van medewerkers uit de doelgroep van de Banenafspraak op reguliere vacatures binnen de bestaande teams. Of de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt wel of geen doelgroepverklaring heeft, is niet eens zo relevant: ‘Dan telt ie niet mee voor je quotum, maar heb je maatschappelijk wel iets goeds gedaan!’

Resultaten

Het Graafschap College telt circa 10.000 studenten en bijna 1.000 medewerkers. Als we in het kader van de Banenafspraak resultaten willen horen en zien, tovert Van Os direct een excel-sheet tevoorschijn.

In 2018 zaten ze bij het invullen van de Banenafspraak op 11 procent van de doelstelling, nu is dat doorgerekend 40 procent van wat ze moeten halen. Hij rekent in een ogenblik voor hoe je gegeven het aantal medewerkers, de duur van een werkweek volgens de cao en het quotumpercentage, op ruim 600 Banenafspraakuren per week uitkomt. Daarvan weten ze 40 procent in te vullen.

Er zullen ROC’s zijn die het beter doen en ROC’s die het minder doen. Volgens Van Os draait het niet om het percentage, maar om de maatschappelijke bijdrage. Waarom het voorbeeld van het Graafschap College dan toch een inspiratiebron kan zijn? ‘Wij kiezen voor duurzame arbeidsrelaties. In onze optiek is het niet wenselijk om medewerkers uit de doelgroep in te zetten op gecreëerde banen die normaal gesproken niet in je bedrijfsproces zouden zitten. Zeker niet als dat betekent dat een medewerker niet kan doorstromen naar een vast dienstverband. Wanneer je werft op échte banen is de kans op duurzame arbeidsrelatie veel groter’.

Dieseltje

Bij het Graafschap College draait het niet om percentages of getallen maar om intrinsieke motivatie. Kijkend naar de gestage groei is de uitkomst net een dieseltje. Het goede nieuws daarvan is dat de banen die er komen, heel duurzame banen zijn. Van Os somt ze zo op: medewerkers binnen de afdeling ICT, op administratieve functies, bij het studiecentrum, het stagebureau en de afdeling communicatie. Ook werken er een paar docenten met een doelgroepindicatie.

Het minder goede nieuws is dat het steeds lastiger om voor specifieke vacatures te werven binnen de doelgroep van de Banenafspraak, omdat er overal personeelstekorten zijn. Van Os zou dan ook toejuichen dat er een uitbreiding van het doelgroepregister komt.

Zijn gouden tip voor succesvolle voortgang van de Banenafspraak aan het eind van de opbouwjaren? ‘Leg een reguliere vacature een paar dagen eerder bij UWV neer voordat je die op het net zet’.

Tekst: Klaas Salverda