‘Ze’ werken er als gastvrouw, als koerier, bij de intake van nieuwe studenten, de uitgifte van leermiddelen en in de aftersales. En ook bij de ondersteuning van het onderwijs in praktijklokalen, op het examenbureau of als financieel medewerker. Een kijkje bij mboRijnland. Joost Bruggeman, projectleider Banenafspraak, over een onderwijsinstelling in beweging.

Wie hier aan één gebouw denkt: mboRijnland heeft onderwijslocaties van Leiden tot en met Gouda en van Woerden tot en met Zoetermeer. Voor dat uitgestrekte gebied in en tegen het Groene Hart telt de onderwijsinstelling liefst 120 verschillende opleidingen, met 17.000 studenten en 1.700 medewerkers.

mboRijnland wil een inclusief opleider en werkgever zijn. In de Strategische Agenda voor de komende jaren staat ‘dat iedereen telt en wordt gezien’. Joost Bruggeman is sinds maart 2022 als projectleider Banenafspraak aangesteld om meer medewerkers uit het doelgroepregister aan te trekken.
Binnenkort komt er ook een projectleider Diversiteit en Inclusie. Het lijkt Bruggeman een heel mooi perspectief dat de Banenafspraak, oftewel het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking, uiteindelijk langzaam maar zeker een plaats krijgt onder de paraplu van diversiteit en inclusie.

Fusie en corona

Joost Bruggeman | foto Paula Zimmerman

We horen hoe hij begin vorig jaar eigenlijk weer bij het begin is begonnen. Of noem het een doorstart die hij voor de organisatie heeft gemaakt. De oorzaak is tweeërlei: een scholenfusie en corona die veel tijd en energie hebben gekost. Daarvoor waren er al 18 mensen uit het doelgroepregister in dienst. Na die tijd waren het er nog 6. Intussen staat de teller op rond de 20 en geeft mboRijnland zich nog twee jaar om op 44 uit te komen.
Om die doelstelling te bereiken is extra geld beschikbaar gesteld. Het eerste jaar worden nieuwe medewerkers boven formatief aangesteld. De bedoeling dat na het eerste jaar, en uiteraard een positieve evaluatie, een vast dienstverband volgt.

Staffels of dna

Elkaar op staffels afrekenen heeft hier geen zin. Dat werkt gewoon niet. Veel belangrijker is dat de mboRijnland er in zijn dna van doortrokken is inclusief werkgever en opleider te willen zijn – en dat ook naar buiten toe toont. Zoiets heeft tijd nodig. Maar als het één keer draait zullen intern steeds meer collega’s de ‘win-win’ zien van het aanstellen van mensen uit het doelgroepregister met hun specifieke talenten, is Bruggemans vaste overtuiging.

Als projectleider heeft hij bij uitstek zicht op die ontwikkeling. Vanaf het moment dat hij het project Banenafspraak op zich nam was er in- en extern in elk geval een contactpersoon en aanspreekpunt. Bruggeman schreef een projectplan, het College van Bestuur en de directeuren spraken hun commitment uit, de begroting werd goedgekeurd en er kwam een aanloopbudget om medewerkers uit de doelgroep een jaar boven formatief te betalen.

Projectleider Bruggeman dook de organisatie in om na te gaan ‘waar de energie zit en wie de koplopers zijn – en waar het op dit moment minder zin heeft, omdat tempo nu eenmaal verschilt’. Overal stelde hij dezelfde vraag: ‘Wij willen inclusief opleider en werkgever zijn. Wat is jouw rol hierin?’

Stuk voor stuk kwamen er talenten binnen die goed bij de werkzaamheden passen. Het mbo College Welzijn en Zorg is nu zelfs zover dat het op elke vestiging iemand vanuit de doelgroep Banenafspraak wil hebben. Bruggeman noemt dat ‘een perfect voorbeeld voor andere opleidingen en organisatieonderdelen, die zich gaan afvragen waarom zij dat eigenlijk nog niet doen.’

Netwerk over en weer

Intussen is binnen en buiten de schoolorganisatie ook een netwerk in opbouw. Het verhaal voor binnen vertelt zichzelf. Daarbuiten is het belangrijk een sterk regionaal netwerk te hebben om toegang te krijgen tot geschikte kandidaten. Bruggeman weet de Werkgeversservicepunten, gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio’s goed te vinden. En andersom – vanuit de toeleveranciers – de colleges, staven en diensten. Waardoor er mensen worden geplaatst en er nog regelmatig contact blijft met het ontvangende team. Uit betrokkenheid en om teleurstellingen te voorkomen.

De projectleider Banenafspraak is bij mboRijnland beduidend meer dan iemand die enthousiasmeert. Bruggeman begeleidt het hele proces. Hij benadrukt nog een keer dat hij talenten zoekt bij werkzaamheden: ‘Ik ga niet uit van functies of vacatures maar kijk naar de werkzaamheden’. Hij noemt als voorbeelden het inrichten van praktijklokalen, inzet bij bestellingen en hulp bij administratieve werkzaamheden.

Genoeg instrumenten

De bedoeling is dat er zo veel meer duurzame banen komen. ‘Maar als iemand hier niet kan blijven, gun je diegene niet een weg terug naar een werkloos bestaan’, tekent Bruggeman hierbij aan. Vandaar ook het ‘Rijnlandse netwerk’ waar met heel uiteenlopende werkgevers matchtafels georganiseerd gaan worden zodat kandidaten elders aan de slag kunnen.

Mede gesteund door de kennissessies die de De Normaalste Zaak met bijbehorend onderwijsnetwerk organiseert, ziet Bruggeman de resultaten nog minstens verdubbelen. Zijn ‘gouden tip’ zit ook helemaal in de sfeer van een breed netwerk, ‘dat weliswaar tijd kost maar waar je ook heel veel kunt halen’. Zoals mensen ook altijd bij hem terechtkunnen. Per slot van rekening liggen er na 10 jaar Banenafspraak meer dan genoeg instrumenten voor.

Wat Bruggeman trouwens echt leuk vindt is dat veel collega’s niet eens weten dat er bij hen iemand werkt die officieel in het doelgroepregister geregistreerd staat. Voor hen is het ‘gewoon een collega’.

Tekst: Klaas Salverda