Mensen met arbeidsbeperking zouden extra gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.
Dat zegt men en dat zeggen wij graag. We voegen dan ook vaak toe dat het speciale talenten zijn.

Ja, ik kan columns vullen met mensen die ik heb leren kennen die al een aangeboren beperking hadden, daarboven op met een keiharde ziekte geconfronteerd werden en dan toch weer terugkwamen in het arbeidsproces. Blijkbaar ga je in zo’n situatie toch anders om met een nieuwe klap dan mensen bij wie tot nu toe alles op rolletjes liep .

Dit ondanks dat de regels ook niet per definitie helpen. Ik heb het op deze plek eerder over gehad: als je minder gaat verdienen of je zekerheid in het geding brengen is dat niet motiverend.

Wat ik echter wel als waar ervaar dat bedrijven die inclusief werken een betere werksfeer hebben met een lager ziekteverzuim en soms zelfs een betere winstgevendheid en of marktbereik.

Onderzoeksbureau Accenture deed daar in de USA een indrukwekkend aantal onderzoeken naar, “The disability inclusion advantage”. En die lieten geweldig positieve resultaten zien ,zo vergeleken ze een tweehondertal incluieseve bedrijven met een groep van 1500 gewone ,niet inclusieve bedrijven ,en wat bleek ,op alle fronten scoorden die beter dan de gewone.

Ja ,maar dat is Amerika hoor ik u zeggen .
Maar het geldt ook in Nederland, RABO Research bewees dat in een recent onderzoek! Ik vertrouw toch vaak op wat ondernemers en de doelgroep zelf mij zeggen. En die zeggen het zelfde als Accenture en Rabo Research. Het zullen meer dan 100 bedrijven geweest zijn in de loop der jaren die me hebben toevertrouwd dat het echt beter gaat met hun bedrijf sinds ze met mensen met een arbeidsbeperking werken.

Dat wil niet zeggen dat ik voortdurend nieuw onderzoek maar toejuich. In de loop van de Banenafspraak is er veel geld besteed aan onderzoek. Daar hadden we wel betere zaken kunnen doen. Soms lijkt de Banenafspraak wel een bron van werkgelegenheid voor onderzoeksbureaus. Vaak overigens geïnitieerd door het ministerie van SZW, maar op verzoek van de Tweede Kamer. Die met de conclusies vervolgens weer niks mee kan of er in elk geval niks mee doet.

Volgend jaar gaan we het tiende jaar van het project in. Het lijkt me tijd om te stoppen met onderzoeken en een permanente campagne te voeren.
En dat kan weer door steeds die goede voorbeelden te laten zien.

Dus nieuwe Tweede Kamer, nieuwe regeringspartijen: kies voor de Banenafspraak en vraag bij de eerst volgende begrotingsvergadering van SZW niet meer onderzoek, maar om permanente aandacht voor dit onderwerp.

*Aart van der Gaag is namens werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland het boegbeeld Banenafspraak. In deze periode schrijft hij een serie columns over de toekomst van inclusie onder het 1000 Voorbeelden-motto ‘Kies de Banenafspraak’