Nieuwe Tweede Kamer, nieuwe regeringspartijen: in de afgelopen weken heb ik een serie columns mijn gedachten laten gaan over de toekomst van de Banenafspraak. Dat leidt tot zeven aanbevelingen:

  • Verbreed de doelgroep: de Banenafspraakresultaten bewijzen de waarde van de aanpak. Gebruik de opgedane ervaringen om iedereen die wil werken, een kans te bieden. De definitie ‘niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen’ is veel te beperkt. Investeren in de brede doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt levert geen extra kosten op, maar is juist een besparing en een investering in de toekomst van Nederland.
  • Laat werk lonen: creëer een systeem met eerlijke belastingen, zodat toeslagen vrijwel overbodig zijn en een armoedeval onmogelijk wordt.
  • Zorg voor een goed inzichtelijk bestand: geef iedereen die wil werken een kans. Dit helpt ook de arbeidsmarkttekorten te bestrijden! Maak hierbij gebruik van publiek-private samenwerkingsvormen voor het maximale resultaat.
  • Zorg voor eenvoud in de systemen: luister naar de bedrijven die ervaring hebben opgedaan met inclusie, luister naar de uitvoerders op de vloer van UWV en gemeenten en luister zeker ook naar de ervaringsdeskundigen vanuit de doelgroep.
  • Geen snelle samenvoeging van bedrijfsleven en overheid rondom de Banenafspraak. Dat maakt de uitdaging niet kleiner en geeft een verkeerd signaal. Het gaat om het creëren van banen, niet om een geforceerde omdraaiing van de manier van tellen.
  • Verander de financieringsmethodiek: als mensen vanuit een uitkeringssituatie gaan werken, bespaart dat de overheid geld. Maar dit wordt niet meegerekend in de kostenanalyse van de Banenafspraak. Dat kan nu volgens het ministerie van Financiën alleen als er een verplicht quotum (lees een boete) tegenover staat.
  • Voer een permanente campagne: de Banenafspraak is in eerste instantie een project om te komen tot 125.000 banen. Dat kan. Dat is haalbaar, maar daar is wel constante aandacht voor nodig.

Na negen jaar als Banenafspraak-boegbeeld voor het bedrijfsleven ben ik er diep van overtuigd dat de Banenafspraak een positieve bijdrage levert aan Nederland. Ik zie de positieve effecten van inclusie bij bedrijven die ‘het doen’. Ik geloof in de intrinsieke waarde van werk voor mensen die zelf misschien wat meer moeite hebben om aan de slag te komen. En ik geloof dat de Banenafspraak de ervaringen en de tools heeft opgeleverd om meer mensen aan het werk te krijgen.

Dat is goed voor Nederland. Goed voor de mensen, de maatschappij en de bedrijven. Dat is goed voor iedereen. Dat is hoe het eigenlijk zou moeten. Daarom nieuwe Tweede Kamer, nieuwe regeringspartijen: laat na jaren de schroom vallen, en kies de Banenafspraak!

*Aart van der Gaag is namens werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland het boegbeeld Banenafspraak. De komende weken schrijft hij een serie columns over de toekomst van inclusie onder het motto ‘Kies de Banenafspraak’