Ieder mens heeft talent en kan iets toevoegen aan de samenleving. We hebben de samenleving echter zo ingericht dat we te snel kijken naar wat iemand niet kan, in plaats van wat iemand wel kan. Dat is funest voor de samenleving, maar ook voor het individu. Vanuit het christelijk-sociale denken is werk namelijk een belangrijk onderdeel van het leven. Het geeft betekenis, zingeving, gemeenschap, relaties en zet iemand in zijn kracht. Eenieder heeft iets toe toevoegen en samen vormen we een bloeiende gemeenschap.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, staan nog teveel mensen onvrijwillig aan de kant. Wij zeggen: mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. De ChristenUnie wil zich inzetten om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Dit vraagt van werkgevers om écht moeite te doen om meer werkplekken te creëren voor mensen met een beperking.

Om de banenafspraak in 2026 ook echt te halen moet er nog veel gebeuren.

Om te beginnen bij de overheid zelf. De cijfers laten namelijk zien dat de markt er beter in slaagt om banen te creëren dan de overheid zelf. Dit moet anders. Overheidsorganisaties moeten meer banen creëren, zeker in sectoren die nu achterlopen op de afspraak, zoals het onderwijs. Om de banenafspraak minder vrijblijvend te maken stelt de ChristenUnie een quotum voor (voor bedrijven met meer dan 25 fte aan personeel). Het zetten van een extra stapje om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven en overheidsorganisaties hebben.

Sociaal ontwikkelbedrijven spelen als inspirators en aanjagers een belangrijke rol in het meer inclusief maken van onze arbeidsmarkt. Het begeleiden van iemand naar werk vraagt maatwerk en goede begeleiding. Een jobcoach kan daarbij cruciaal zijn: iemand die naast de werknemer staat, de dagelijkse vraagbaak is en ondersteuning biedt.

Om de stap naar werk ook daadwerkelijk te zetten, vanuit een Wajong- of bijstandsuitkering, is financiële zekerheid nodig. Op dit moment is inkomensonzekerheid een groot struikelblok voor deelname op de arbeidsmarkt. Financiële onzekerheden moeten zoveel mogelijk worden weggenomen, door ruimere bijverdiengrenzen, een bufferbudget of garantie op terugkeer in uitkering wanneer betaald werk niet lukt.

Werk is meer dan alleen een salaris aan het einde van de maand. Werk geeft een gevoel van eigenwaarde, biedt sociale contacten en de mogelijkheid om iets bij te dragen aan de samenleving. De banenafspraak is cruciaal om er voor te zorgen dat iedereen werk als boost voor persoonlijke ontwikkeling kan ervaren. Op naar de 125.000 banen!”

*Don Ceder is Kamerlid voor de ChristenUnie en staat op plaats drie op de kandidatenlijst van deze partij.

‘Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Met dit motto als leidraad vroegen we toonaangevende partijen die meedoen aan de verkiezingen om in een column uiteen te zetten hoe zij de toekomst van de Banenafspraak – en daarmee ook van de inclusieve arbeidsmarkt zien.