In een fatsoenlijk land kan iedereen meedoen. Terwijl de economie groeit en werkgevers zitten te springen om personeel, staan nog veel getalenteerde mensen langs de kant. Onwenselijk vindt het CDA, want een baan is zoveel meer dan alleen een inkomen. Werk is een belangrijke sleutel tot bestaanszekerheid.

Te vaak gaat de discussie alleen over inkomen en de hoogte van uitkeringen en toeslagen, terwijl werk ook zin, structuur en een sociaal netwerk geeft. Dat is van belang ook voor groepen die graag willen werken, maar net een beetje extra support kunnen gebruiken om aan een baan te komen.

Werken heeft daarmee ook een maatschappelijke en sociale waarde. Het geeft zin aan je dag. Het maakt je onderdeel van een gemeenschap. Het woord ‘ubuntu’ vat dat mooi samen: Ik ben omdat wij zijn. We kunnen onszelf alleen ontplooien in dialoog met anderen. Werk brengt ons in contact met elkaar en draagt bij aan meer gelijkwaardige kansen in het leven. Het zorgt voor waardering en zelfontplooiing. Door samen te werken vormen we de basis voor een sterke samenleving waar we op elkaar kunnen bouwen, waar mensen mee kunnen doen.

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het niet altijd eenvoudig om een passende baan te vinden. Daar moet wat het CDA betreft verandering in komen. Mensen met een beperking zijn mensen met een onbeperkt talent. Iedereen moet op zijn eigen manier mee kunnen doen in de samenleving. Wij zetten daarom fors in op emancipatie van mensen met een beperking. Zij moeten beter toegang krijgen tot openbaar vervoer, publieke voorzieningen en kantoren.

Om de kansen voor iedereen op werk te verbeteren wil het CDA de basisbaan invoeren: gewone banen bij gewone werkgevers met loonkostensubsidie op maat. De basisbaan opent een wereld van mogelijkheden. Dit type banen biedt een start op de arbeidsmarkt, maar kan ook helpen als tussenstation bij een carrièreswitch, of mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan weer dichterbij brengen.

Mensen die wat langer werkloos dreigen te worden en op bijstand moeten terugvallen, krijgen de mogelijkheid om een nieuwe loopbaan te beginnen. Door de basisbaan zorgen we dat mensen contact met de samenleving houden en weer perspectief krijgen.

Een andere manier om ervoor te zorgen dat mensen niet lang aan de kant hoeven te staan is door de verschillende reïntegratieregelingen samen te voegen, te vereenvoudigen en beter toegankelijk te maken. Werkgevers kunnen we ontzorgen via toepassing van bijvoorbeeld de no-riskpolis.

Via de sociale ontwikkelbedrijven die mensen kunnen helpen aan of het behouden van een baan, door de invoering van de basisbaan, de invoering van de maatschappelijke diensttijd en de verdere uitwerking van leven lang ontwikkelen is iedereen in Nederland die dat wil aan het werk of op weg naar passend werk. In een fatsoenlijk land met tekorten op de arbeidsmarkt hoeft niemand werkloos te zijn en kan iedereen meedoen in de samenleving.

*Hilde Palland is Kamerlid voor het CDA en ook kandidaat bij de komende Tweede Kamer verkiezingen.

‘Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Met dit motto als leidraad vroegen we toonaangevende partijen die meedoen aan de verkiezingen om in een column uiteen te zetten hoe zij de toekomst van de Banenafspraak – en daarmee ook van de inclusieve arbeidsmarkt zien.