Verduurzaming van de Banenafspraak

Vanuit de Limburgse Werkgevers Vereniging zijn we sinds het begin betrokken bij de Banenafspraak. We hebben, samen met onze leden, zitting in de besturen van de drie Regionale Werkbedrijven in Limburg en hebben veel acties ondernomen om het gedachtegoed van de Banenafspraak tussen de oren van onze achterban te krijgen.

We hebben hiervoor bijvoorbeeld vele bijeenkomsten georganiseerd, een magazine gemaakt en last but not least oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk van Hoof aangesteld als ambassadeur die 450 bedrijven heeft bezocht.

En dit alles niet zonder resultaat: Limburg scoort goed en de regio Midden-Limburg was een aantal jaren geleden zelfs de best presterende Arbeidsmarktregio van Nederland. Toch is dit geen reden om op onze lauweren te rusten. Integendeel, we zijn er nog niet. Ook al zien de cijfers er goed uit en zijn we goed op stoom, het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor verduurzaming van de banenafspraak.

Want ook al zijn er nu veel mensen geplaatst, we moeten er voor zorgen dat deze mensen ook aan het werk blijven. Dit kunnen we onder andere doen door ervoor te zorgen dat ook de werknemers in Banenafspraak de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. In deze snel veranderende wereld is ontwikkeling van mensen van groot belang. Juist ook voor deze doelgroep.

In mijn gesprekken met werkgevers kwam deze vraag regelmatig naar boven. Maar niet alleen vanuit de werkgevers. Het bleek dat ook uit onder medewerkers gehouden enquêtes dit thema nadrukkelijk naar voren kwam. Mensen hebben moeite om bijvoorbeeld instructies en brieven van instanties te lezen en begrijpen maar hebben ook moeite om in deze digitale wereld te overleven.

Om de werkgevers een steuntje in de rug te geven, hebben wij daarom samen met het onderwijs een voorstel gemaakt waarin trainingen met betrekking tot de Nederlandse taal en Digitale Vaardigheden centraal staan. Werknemers kunnen hiervan gebruik maken en daarna eventueel doorstromen naar vervolgopleidingen/trainingen.

Hiermee kunnen deze werknemers hun positie verduurzamen en wellicht kan het zelfs een startpunt zijn voor verdere ontwikkeling. Voor Zuid-Limburg zal de aftrap plaatsvinden tijdens een bijeenkomst op 2 december. Hopelijk volgen Midden- en Noord-Limburg snel en kunnen we ook daar aan de slag met de verduurzaming van de Banenafspraak!

*Huub Narinx is directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging LWV