Vlekkeloos verlopen maand van de 1.000 voorbeelden

De Banenafspraak en de Participatiewet. No-risk-polissen en loonkostensubsidies. Het klinkt allemaal razend ingewikkeld. Ik zou liegen als ik zeg dat het allemaal super simpel is. Maar toch zie ik dit jaar nog meer belangstelling voor de Maand van de 1000 Voorbeelden. Een maand waarin we stilstaan bij het belang en de kansen van een inclusieve arbeidsmarkt. Dit om anderen te inspireren er ook mee aan de slag te gaan.

We organiseerden met alle partners afgelopen maand meer dan 60 bijeenkomsten met circa 5.000 bezoekers. Dit alles georganiseerd door (inclusieve) werkgeversnetwerken, bedrijvenkringen, werkgeverssteunpunten, regionale ondernemersverenigingen enzovoorts.

Ook zagen we in meerdere regio’s bedankacties en/of verkiezingen tot inclusiefste werkgever. Daar werd een mooie doorsnede van werkgevend Nederland, van mkb’ers tot onderwijsinstellingen en grotere bedrijven onderscheiden voor hun inclusieve inspanningen.

Ook online zagen we steeds meer bedrijvigheid. Iedere dag waren hier op deze website columns te vinden van politici, ondernemers, wetenschappers en mensen uit de doelgroep. Ook waren er best practices, podcasts, verslagen van bijeenkomsten. De Maand van de 1000 voorbeelden wordt ieder jaar grootser en we zien steeds meer enthousiasme.

Als marktsector liggen we ook nog steeds op schema met het halen van de doelen om 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen in 2026. We zitten inmiddels boven de 80.000.

Dat betekent overigens niet dat we zelfgenoegzaam achterover kunnen leunen. Op de eerste plaats omdat we er nog hard aan moeten trekken om ook de komende jaren de doelstelling te behalen. De voornaamste uitdaging daarvoor zit nu niet in het vinden van werk voor de doelgroep, maar om mensen in beeld te brengen bij werkgevers.

Bovendien zien we dat bij publieke uitvoerders de stap naar werk nog te vaak als een probleem wordt gezien in plaats van een onderdeel van de oplossing. Daarom roep ik gemeenten en gemeentebestuurders op om werk niet te blijven zien als sluitstuk van allerlei trajecten met mensen die nu niet aan het werk zijn, maar als centraal onderdeel van de oplossing. Werkgevers op hun beurt moeten in de benen om werk aan te passen aan de mensen die hiervoor beschikbaar zijn.

Ik sluit af. Allereerst enorm veel dank aan alle mensen en initiatieven die afgelopen maand alle mooie voorbeelden zo in het zonnetje hebben gezet. Zaterdag ronden we een prachtige maand af met een bijeenkomst die we samen met LWV organiseren in het stadion van Fortuna Sittard. Aart van der Gaag zal daar spreken over de inclusieve arbeidsmarkt voor een publiek van Limburgse werkgevers. Ook wordt een mooie nieuwe pilot gepresenteerd (geïnstigeerd door LWV) met betrekking tot scholing van mensen in banenafspraak-banen. Dat is mooi nieuws.

Ondanks alle mooie initiatieven zie ik ondertussen dus nog voldoende kansen. Om echt stappen te zetten hoop ik dat we voor de komende periode afspraken kunnen maken dat we de doelgroep beter in beeld krijgen. En dat we daarna kunnen voortborduren op de ervaringen uit de banenafspraak om door te ontwikkelen naar een simpel stelsel waarin de ondersteuningsbehoefte van mensen centraal komt te staan. Want als één ding duidelijk werd afgelopen maand dat is het wel dat iedereen aan de slag wil en er ongelofelijk veel enthousiasme is.

Nu de mensen nog 😊 Daar ligt de grootste uitdaging nu.

*Ingrid Thijssen is voorzitter van VNO-NCW