Aart van der Gaag – Banenafspraak boegbeeld voor het bedrijfsleven – schreef met het 1000 Voorbeelden motto ‘Kies de Banenafspraak’ in het achterhoofd een serie columns over wat er nodig is om voor de Banenafspraak te kiezen: adviezen voor werkgevers, werkzoekenden, maar vooral voor de nieuwe Tweede Kamer en de nieuwe regeringspartijen.

“De Banenafspraak verdient een serieuze behandeling in het nieuwe kabinetsbeleid . Laten we hopen dat het ten bate komt van de groep mensen met een arbeidsbeperking, maar net zo goed ten bate van de werkgevers en van de arbeidsmarkt als geheel. We hebben tekorten en we gebruiken een omvangrijke groep mensen totaal onvoldoende. Dat is raar. Dat is discriminatie. Dat hoort niet. Daarom: kies de Banenafspraak.”

Programma voor een inclusieve arbeidsmarkt: De Banenafspraakresultaten bewijzen de waarde van deze aanpak. Daarom: gebruik de opgedane ervaringen om iedereen die wil werken, een kans te bieden. Lees verder>>

De waarde en de kosten van werk: creëer een systeem dat eerlijke belasting heft, dat toeslagen vrijwel overbodig maakt en dat een armoedeval onmogelijk maakt. Laat werk lonen. Lees verder>>

Zorg voor een inzichtelijk bestand: laat het mes aan twee zijden snijden en geef iedereen die wil werken een kans. Dit helpt ook de arbeidsmarkttekorten te bestrijden! Lees verder>>

Kies voor eenvoud: luister naar de bedrijven die ervaring hebben opgedaan met inclusie, luister naar de uitvoerders op de vloer van UWV en gemeenten en luister zeker ook naar de ervaringsdeskundigen vanuit de doelgroep. Lees verder>>

Intensiveer de bemiddeling: Een betere dienstverlening, die dringend nodig is om de enorme reserves op de arbeidsmarkt te ontsluiten, bereiken we niet met allerlei nieuwe experimenten, maar door te versterken en te verbeteren wat er de afgelopen jaren is opgebouwd. Lees verder>>

Verkiezingsmanifest ‘Kies de Banenafspraak’

Nieuwe Tweede Kamer, nieuwe regeringspartijen: in de afgelopen weken heeft Aart van der Gaag een serie columns zijn gedachten laten gaan over de toekomst van de Banenafspraak. Dat leidt tot zeven aanbevelingen:

  • Verbreed de doelgroep
  • Laat werk lonen
  • Zorg voor een goed inzichtelijk bestand
  • Zorg voor eenvoud in de systemen
  • Geen snelle samenvoeging van bedrijfsleven en overheid rondom de Banenafspraak.
  • Verander de financieringsmethodiek
  • Voer een permanente campagne

Lees hier de column ‘Verkiezingsmanifest>>

De moed om het simpel te houden: haal de huidige, dwaze vorm van begroten weg. Zo kunnen we in Nederland veel meer mensen uit de verborgen arbeidsreserve aan het werk helpen. Lees verder>>

De grenzen van een doelgroep: Persoonlijk vind ik dat de doelgroep Banenafspraak nog veel breder zou moeten zijn. Maar laten we in elk geval beginnen met iedereen die onder de definitie van het VN verdrag handicap valt. Dat helpt ons al een heel end op de goede weg. Lees verder>>

Permanente campagne: Kies voor de Banenafspraak en vraag bij de eerst volgende begrotingsvergadering van SZW niet meer onderzoek, maar om permanente aandacht voor dit onderwerp. Lees verder>>

Ondubbelzinnige steun: Er is maar één manier om door te gaan met het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. En dat is gewoon doorgaan en prachtige instrumenten als een aanpak als de Banenafspraak en de bestaande infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven ondubbelzinnig te ondersteunen. Lees verder>>

De Ondernemer: betrek werkgevers bij het maken van een wet of regeling. Misschien wordt het dan ooit nog eens wat met de uitvoering. Lees verder>>