Instroom doorstroom, uitstroom

Het is een feit dat niet alle mensen met een beperking in het Doelgroepenregister staan. Dit heeft tot gevolg dat iemand die wel een beperking heeft, maar niet in het register staat, moeilijker werk vindt. Want werkgevers nemen het liefst mensen aan uit het register zodat ze voldoen aan de eis en geen boete krijgen.

Dit heeft tot gevolg dat sommige groepen mensen met een beperking het dubbel zo moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ik pleit dan ook voor een uitbreiding van het register. Denk daarbij na over welke organisatie en daarmee identiteit je wil uitstralen.

Wetgeving wil dingen van ons, dat weten we allemaal, maar het is interessanter om te kijken naar welke organisatie we willen worden, rekening houdend met maatschappelijke vraagstukken en welke toegevoegde waarde mensen met een beperking hierin kunnen hebben.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen met een beperking geen last zijn, maar net als ieder ander een toegevoegde waarde hebben in elke organisatie. Je wilt daarnaast aangenomen worden vanwege je talent en niet vanwege je BSN-nummer in een register. Kun je geen mensen met een beperking vinden? Neem dan je wervingskanalen en wervingsmethodes onder de loep.

Het is ook handig om te kijken naar wat je website of sociale media uitstralen en welke boodschap je hiermee overbrengt. Ga hierover in gesprek met elkaar, niet vanuit het idee dat de ander slecht is, maar vanuit de gedachte hoe we samen beter kunnen worden.

*Johan Weishaupt is adviseur inclusie en diversiteit bij WerkPro

In de media lezen we positieve verhalen over de afspraakbaan. De aantallen zijn behaald! Goed nieuws natuurlijk, en het is goed dat steeds meer bedrijven en organisaties zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Het behalen van de aantallen zegt alleen nog niets over of uw organisatie inclusief is. Worden de mensen in de afspraakbaan eerlijk betaald en zijn er mogelijkheden om een vast contract te krijgen? Zitten ze apart op een afdeling of maken ze echt deel uit van uw hele organisatie? Deze vragen vormen de basis onder deze columnserie.