Wat zijn mogelijke oplossingen?

Het loslaten van het denken in doelgroepen en uitgaan van gelijkwaardig werknemer schap waarbij we allemaal iets anders nodig hebben en ook allemaal talent hebben, zorgt ervoor dat een inclusief beleid op alle niveaus beter zal functioneren.

Ook raad ik aan om alle diversiteitsgroepen te betrekken in het HR-beleid. Inclusie sluit geen enkele groep uit. Bovendien profiteren meerdere diversiteitsgroepen van wat je voor de afspraakbaan inricht, waardoor uiteindelijk de gehele organisatie er beter van wordt.

Hiervoor is het noodzakelijk om bij het beleid alle lagen van de organisatie te betrekken. Het vraagt blijvende aandacht en bewustwording in je organisatie bij al je collega’s. Concreet betekent dit dat je dit meeneemt in je HR-cyclus, communicatie-uitingen en tijdens scholing. Bij voorkeur met een vaste aanjager die een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft voor iedereen in de organisatie.

Niemand hoeft alles te doen, maar iedereen moet wel iets doen. Het bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt is een proces en geen project, waarbij de stip op de horizon is dat we uiteindelijk niet meer denken in hij/zij, maar in wij samen.

Heeft u vragen of wilt u zelf aan de slag met diversiteit en inclusie? Ik denk graag met u mee.

*Johan Weishaupt is adviseur inclusie en diversiteit bij WerkPro

In de media lezen we positieve verhalen over de afspraakbaan. De aantallen zijn behaald! Goed nieuws natuurlijk, en het is goed dat steeds meer bedrijven en organisaties zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Het behalen van de aantallen zegt alleen nog niets over of uw organisatie inclusief is. Worden de mensen in de afspraakbaan eerlijk betaald en zijn er mogelijkheden om een vast contract te krijgen? Zitten ze apart op een afdeling of maken ze echt deel uit van uw hele organisatie? Deze vragen vormen de basis onder deze columnserie.