Zo Martine, het zit erop…
“Ja, jammer hoor. Er zijn een paar dingen in het jaar waar ik me altijd op verheug en die vervolgens veel te snel voorbij vliegen. De Maand van de 1000 Voorbeelden is daar zeker één van.”

Nou, snel voorbij vliegen…
“Ja, je krijgt er toch enorm veel energie van! Als je al die bevlogen mensen enthousiast hoort vertellen tijdens de bijeenkomsten. Of als je daar weer de verhalen hoort over de waarde van werk in het persoonlijk leven van mensen. Ook zaterdag weer bij de slotbijeenkomst. Ik kan er geen genoeg van krijgen. En het blijft volgens mij belangrijk om deze evenementenmaand te organiseren.”

Waarom eigenlijk?
“Als je kijkt waarom we er ooit mee begonnen zijn, dan gelden die redenen deels nog steeds: we willen inclusieve werkgevers in het zonnetje zetten en de geslaagde matches tussen werkgevers en kandidaten extra aandacht geven. Dat werkt inspirerend. Daarnaast is het, Aart benoemde het zaterdag ook al, nodig om de Banenafspraak, met de lange looptijd die het heeft, echt op de agenda te houden.”

Was er ook iets anders denk je, dit jaar?
“Ik denk dat we nog meer dan andere jaren zijn aangehaakt bij bijeenkomsten, die niet alleen inclusie op de arbeidsmarkt als onderwerp hadden. Dit past natuurlijk bij onze doelstelling om ook nieuwe groepen werkgevers te bereiken met onze boodschap. Daarnaast denk ik dat er zowel qua evenementen als online een heel mooi, afwisselend programma was, met informatie voor zowel werkgevers die al verder zijn op de inclusieve weg, als voor hun minder ervaren collega’s.”

Doel gehaald. En nu is het klaar…
“Het is helemaal niet klaar. Het werk gaat door. Wij gaan– met ondersteuning van het Ministerie van SZW – natuurlijk volop door met onze branche-aanpak, met onze regio-aanpak en alle andere initiatieven die we hebben lopen om werkgevers te informeren en inspireren rond de Banenafspraak. Wij zijn en blijven natuurlijk beschikbaar voor werkgevers (of werkgeversverbanden) die met vragen zitten of ondersteuning zoeken.”

Okay, we gaan weer aan het werk!
“Zeker, en hop een beetje. Maar niet alleen wij willen door en meters maken. We hebben campagne gevoerd onder het motto ‘Kies de Banenafspraak’. Dat was bedoeld als aansporing voor alle betrokkenen op de arbeidsmarkt. En bovendien, er loopt nu een kabinetsformatie. Ik hoop en verwacht dat in een nieuw regeerakkoord aandacht is voor de Banenafspraak en inclusie op de arbeidsmarkt.”

Nog een slotwoord?
“VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen schreef het vrijdag al in haar afrondende column en ik hoorde het ook terug in de wekservice vanmorgen, maar ik wil toch ook deze gelegenheid gebruiken om een groot dank-je-wel uit te spreken. Ook dit jaar kon de Maand van de 1000 Voorbeelden een succes worden dankzij de inzet en creativiteit onze partners in talloze arbeidsmarktregio’s, de WSP’s, de inclusieve werkgeversnetwerken, de bedrijfskringen, de regionale werkgeversverenigingen en alle andere partners. Het is geweldig om te zien dat het onderwerp leeft!”

De Maand van de 1000 Voorbeelden 2023, een maand tjokvol activiteiten, informatie en inspiratie rond inclusief werkgeven en de Banenafspraak. Martine Schuijer, directeur van de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en projectleider van ‘Op naar de 125.000 banen’ was uw wekelijkse 1000-Voorbeelden gids in de rubriek ‘Martine kijkt vooruit’. Vandaag kijkt ze terug.