Vanwege de Maand van de 1000 Voorbeelden en de verkiezingen doet Banenafspraak boegbeeld voor het bedrijfsleven Aart van der Gaag een aantal voorstellen om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Vandaag deel 1, over de column ‘De moed om het simpel te houden’ met o.a. jobcoaching voor een vast bedrag, loonkostensubsidie op 50% en no-riskpolissen. Verder de start van de Maand van de 1000 Voorbeelden.