Met steun van Instituut GAK ontwikkelden drie hogescholen (Windesheim, HU en de HAN) een pilot om in verschillende regio’s te onderzoeken aan welk type ondersteuning inclusieve werkgevers behoefte hebben. De pilot werd uitgevoerd in Zwolle, Utrecht en Arnhem-Nijmegen.

Dit is de eerste van vier afleveringen van de podcastserie waarin de betrokken lectoren van hogescholen de pilot bespreken.

Aflevering 1: Joost van der Weide, lector aan de Hogeschool Windesheim, over nut en noodzaak van deze pilot