En toen was het tijd voor het slot. Elke maand, zelfs tot na de kalendergrenzen opgerekt, moet een einde hebben. En het einde van de Maand van de 1000 Voorbeelden 2022 kwam gisteren in Hoorn.
In Restaurant De Nadorst kwamen circa 60 inclusieve werkgevers uit het MVO-netwerk van WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) bij elkaar voor een bijeenkomst over de kansen van een inclusieve arbeidsmarkt. Er waren speeches. Er waren schildjes. Er was inclusie en er was een oproep.

Het welkomstwoord sprak Martine Schuijer. De directeur van de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! besprak met de aanwezigen het thema van de bijeenkomst: ‘krapte als kans voor inclusie. “Want we leven in rare tijden. We gaan van crisis naar crisis. Maar ook deze uitzonderlijke omstandigheden bieden weer kansen.”

Ook zei ze dat bijeenkomsten als deze het fundament van de 1000 voorbeelden vormen. “Er komen vandaag twee werkgevers op het podium om als Proud Partner van het MVO-netwerk te worden gehuldigd. Maar zoals wij hier bijeen zijn, zijn wij allemaal Proud Partners. En wel van inclusie op de arbeidsmarkt.”

Wonderlijke Banenafspraak
Dat beaamde Aart van der Gaag, boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Hij gaf de aanwezigen een inkijkje in de Haagse werkelijkheid. Zo vertelde hij over de inspanningen om het instrumentarium uit de Banenafspraak (loonkostensubsidie, jobcoaching, no-riskpolis) beschikbaar te maken voor een bredere groep. “We weten dat het werkt. Eigenlijk niemand is er tegen, maar de raderen draaien langzaam.”

De kern van zijn betoog draaide om de vraag waarom die ‘wonderlijke’ Banenafspraak tot nu toe een succes is. Dit terwijl de meeste voorgaande arbeidsmarktplannen volgens hem tot mislukken waren gedoemd. En dit ondanks majeure externe invloeden als de coronapandemie. “Bedrijven pakken het op. Het onderwerp heeft de sympathiefactor. De dienstverlening van bijvoorbeeld WSP’s is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. Dat opgeteld heeft gezorgd voor een beweging op de arbeidsmarkt, een beweging naar meer inclusie.”

Maand van de 1000 Voorbeelden
Ook keken Schuijer en Van der Gaag terug op een geslaagde Maand van de 1000 Voorbeelden. Ze roemden de vele organisatoren door het hele land, de medewerking van talloze experts en vertegenwoordigers van branches, want de Maand van de 1000 Voorbeelden is uitgegroeid tot een breed gedragen evenement.

Belangrijk vond Van der Gaag wel om op te merken dat: “Het allemaal leuk is zo’n feestmaand. Maar het gaat om de resultaten van de Banenafspraak, begrepen als: het gaat om banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Want werk is meer dan een inkomen, zoveel meer. Werk betekent een plek in de maatschappij. En de afgelopen jaren is meer dan bewezen dat mensen met een arbeidsbeperking een waardevolle bijdrage aan organisaties kunnen leveren. Werkgevers die daar geen gebruik van maken, hebben niet alleen een tekort. Ze doen zichzelf tekort!”

De praktijk
Hoe inclusie in de praktijk kan werken, liet Marius Wenker zien. De coach en Harrie Helpt-trainer van WerkSaam belichtte op het podium de Harrie Helpt-training als middel om de werkvloer inclusiever te maken. Rob Kooijman, jobcoach bij Soci-Com, ondervroeg hij over de succesfactoren van jobcoaching. “Aannames zijn de grote fuck-up”, zei Kooijman. “Steek tijd en aandacht in mensen. Leer ze kennen en geef ze de ruimte om te groeien. In de kern gaat het om aandacht voor elkaar en het creëren van een cultuur waarin ook de ruimte is voor mensen om het op hun manier te doen.”

De Proud Partners
Een inclusieve werkgeversbijeenkomst van de Maand van de 1000 Voorbeelden zou de naam nauwelijks waardig zijn als er niet ook werkgevers op het podium werden gevraagd en in het zonnetje werden gezet voor hun inclusieve inspanningen.

Fūdo, maker van dagverse sushi voor de supermarkt, en Castilo, ontwerper van houten meubels voor de kinderopvang, werden benoemd tot Proud Partner van het MVO-netwerk en kregen het bijbehorende schildje. Aart van der Gaag sprak de laudatio uit. Hij werd zichtbaar enthousiast van de inclusieve verhalen van Richard Spil (Castilo) en Julien Ultanur en Milena Appelman (Fūdo).

Verbazingwekkend gewoon
Het verbazingwekkendste (en indrukwekkendste) aan de verhalen van Castilo en Fūdo was hoe ongelofelijk gewoon de bedrijfseigenaren het eigenlijk vonden om op inclusieve wijze te werk gaan. En de natuurlijke manier waarop ze dat hadden gedaan, zoals de rode draad aanpak van Castilo of de toevallige kennismaking met inclusie zoals bij Fūdo.

Zoals Appelman zei: “het was bij oprichting helemaal niet onze bedoeling. We wilden gewoon goede sushi maken. Maar gaandeweg – en eigenlijk bij toeval – merkten we dat we dat we dat op een sociale manier willen doen. En nu geven we eigenlijk liever een kans aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt dan aan iemand die het op eigen kracht ook ergens anders wel redt.”

De oproep
Deze twee verhalen verleidden Martine Schuijer tot een oproep aan de nieuwe Proud Partners en de andere aanwezige inclusieve werkgevers. “Jullie hebben laten zien dat inclusie werkt. Dat verhaal is het waard om te vertellen. Dat zullen wij doen, vanuit het landelijke project, maar doe het ook zelf als inclusieve ambassadeurs. Want succesverhalen als deze maken de meeste indruk uit de mond van de mensen die het hebben ervaren: inclusie werkt.”

En met deze oproep om door te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt vond ze de passende woorden als afsluiting van de memorabele Maand van de 1000 Voorbeelden 2022.

#1000voorbeelden

  • Volg alle ontwikkelingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden in het liveblog
  • Zie onze agenda met een overzicht van alle evenementen tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.
  • Meer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden in de Toolkit
  • Luister naar de #1000voorbeelden podcast