‘Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden dit jaar. Dat is een oproep aan werkgevers en bemiddelaars, maar natuurlijk ook aan de politiek. Op zoek naar een antwoord op de plannen van de politieke partijen, hebben wij de diverse verkiezingsprogramma’s uitgekamd. Vandaag: BoerBurgerBeweging (BBB).

Als de BoerBurgerBeweging (BBB) beperkingen noemt, heeft dat vrijwel altijd betrekking op wat boeren aan beperkingen wordt opgelegd.

Breder gezien wil BBB ‘dat iedereen kan participeren en communiceren. Daarom moeten hulpmiddelen zoals spraakcomputers en tolken vergoed worden voor degenen die communicatiebeperkingen hebben’.

Verder treffen we rond participatie met een arbeidsbeperking bij BBB één meer algemeen geformuleerde zin aan: ‘We streven ernaar dat mensen die nu op afstand staan van de arbeidsmarkt actief gekoppeld worden aan passend werk’.

Tekst: Klaas Salverda