De Werkgeverslijn tuin- en landbouw heeft een handreiking uitgebracht voor bedrijven in de agrarische sector in het algemeen en de dierhouderij, open teelten en paddenstoelenteelt in het bijzonder, die meer willen weten over het werken met mensen met een arbeidsbeperking.
In deze handreiking leest u als ondernemer wat de mogelijkheden zijn als u wilt werken met iemand met een arbeidsbeperking. Er is immers vaak meer mogelijk is, dan u in eerste instantie denkt op het gebied van de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Ook kunt u lezen welke organisaties u daarbij kunnen ontzorgen. Deze organisaties helpen bij het vinden van geschikte kandidaten, bij het regelen van juridische en financiële zaken en bij de begeleiding van de medewerker(s) als ze in uw bedrijf aan het werk zijn. Tevens gaat de handreiking in op wat van u wordt verwacht in de begeleiding van de medewerker(s).

Ervaringen vormen de basis
Ervaringen van agrarische bedrijven die werken met mensen met een arbeidsbeperking vormen de basis voor deze handreiking. Op deze wijze krijgt u een zo realistisch mogelijk beeld van wat het werken met mensen met een arbeidsbeperking voor uw bedrijf kan opleveren en wat daarin van u wordt gevraagd. Tevens krijgt u in deze handreiking de mogelijkheid om desgewenst direct verdiepende informatie te downloaden zoals artikelen, checklists en filmpjes. Dit kunt u eenvoudig doen door de onderstreepte woorden in de tekst aan te klikken.

Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector 2016-09-16_1439