De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

In de brief ‘Resultaten banenafspraak 2021 en uitkomst gesprekken toekomst banenafspraak’ die afgelopen zomer naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt een onderzoek aangekondigd naar de afbakening van de doelgroep Banenafspraak. Dit in verband met eventuele verbreding van de doelgroep en het beschikbaar stellen van het instrumentarium.

Het ministerie van SZW wil – op basis van objectieve gegevens – helder krijgen welke mensen als gevolg van dezelfde kenmerken en/of oorzaken als de huidige doelgroep Banenafspraak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben.  Dit omdat in gesprekken met mensen met een arbeidsbeperking, sociale partners en gemeenten is geconstateerd dat er mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zijn die geen of slechts in beperkte mate een steuntje in de rug ontvangen, omdat zij niet tot de doelgroep banenafspraak behoren. Daardoor kunnen zij belemmeringen ervaren bij het vinden van werk.

Uit het onderzoek zou naar voren moeten komen wat de gevolgen zouden zijn als voor deze groep (een deel van) het instrumentarium dat beschikbaar is voor de doelgroep Banenafspraak, toegankelijk zou worden in termen van omvang, kansen op werk en voor en nadelen voor de betrokken partijen. Ook moet bezien worden wat de gevolgen zijn voor de groep voor wie de banenafspraak momenteel is bedoeld en hoe dit zich verhoudt tot de doelstelling van het sociaal akkoord.