De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja, dat is mogelijk.

Als mensen onder de Participatiewet vallen en gaan werken bij een werkgever, telt hun baan pas mee voor de Banenafspraak als UWV heeft vastgesteld dat zij tot de doelgroep behoren. Dat kan op twee manieren. Ten eerste kunnen mensen die onder de Participatiewet vallen een beoordeling arbeidsvermogen bij UWV aanvragen. Ten tweede kunnen mensen die van de gemeente arbeidsondersteuning ontvangen en al een werkplek hebben toegang krijgen tot het doelgroepregister via de Praktijkroute.

In veel gevallen is het niet nodig om mensen nog te laten beoordelen voor de banenafspraak. Veel mensen uit de doelgroep staan al in het doelgroepregister. Zo zijn de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een ID/Wiw-baan als groep in het doelgroepregister opgenomen. Ook neemt UWV leerlingen van de vso – en pro-scholen in het register op, nadat ze zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV.