De Universiteit Twente gaat een matching algoritme en online klusplatformen ontwikkelen om de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking te verkleinen.

Daarvoor heeft zij een grote onderzoeksbeurs gekregen. Wetenschapsfinancier NWO kende recent ruim 1,7 miljoen euro toe binnen het KIC Programma Meedoen op de arbeidsmarkt.

‘Doel van ons onderzoek is om samen met maatschappelijke partners sociale en technologische innovaties te realiseren zodat mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol kunnen participeren op de arbeidsmarkt’, vertelt projectleider Jeroen Meijerink op de website van UTwente.

Volgens de onderzoeksgroep gaan veel mensen met een arbeidsbeperking van het ene naar het andere tijdelijke contract en hebben ze een baan die niet altijd aansluit bij hun talenten en behoeften. Werkgevers zouden vaak weinig aandacht en geld over hebben voor training en ontwikkeling van vaardigheden van deze werknemers.

Nieuwe algoritmen
De onderzoekers gaan nieuwe algoritmen en bijbehoren matchingplatformen ontwikkelen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de juiste baan gaat helpen. Daarvoor willen de onderzoekers naar een breder palet aan medewerker- en werkgeverkenmerken gaan kijken.

‘De huidige generatie algoritmes matchen vooral op vaardigheden die nodig zijn voor een bepaalde baan. Wij willen dat uitbreiden zodat een algoritme ook rekening houdt met de behoeften en kwetsbaarheden van individuen met een arbeidsbeperking’, verklaart Meijerink.

Job carving
Naast een slim algoritme gaat de universiteit ook onderzoeken wat een werkgever allemaal kan doen om werknemers duurzaam in te zetten. Daarvoor wordt onder meer naar het al langer bestaande instrument van ‘job carving’ gekeken.

Klusplatformen
Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar online klusplatformen. Dit zijn platformen die vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen. Daarmee zouden zij een geschikte organisatievorm zijn om innovatieve matching algoritmen in te zetten. De onderzoekers gaan zich vooral richten op coöperatieve platformen voor werknemers en werkgevers.

The forgotten
Het onderzoek, getiteld ‘Don’t forget the forgotten! Towards a platform-based approach for sustainable employment of workers with a disability’, is een interdisciplinaire samenwerking. De Universiteit Twente werkt in dit onderzoek onder andere samen met het UWV, de Landelijke Cliëntenraad, de Werkgever.nl, het Landelijke Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemerschap, SBCM, Randstad, het Ministerie van SZW, University College Dublin en Regio Twente.

Bron: website UTwente