maria_werkinstructie (2)Hoe presteert een iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in een productieomgeving? Met het nieuwe Arbeidsvaardig Technisch Assessment (ATA) is dat objectief te meten. Deze praktische test brengt de vaardigheden van de kandidaat voor productiewerk in beeld en kan zo bijdragen aan een duurzame plaatsing. Het ATA is ontwikkeld door het bedrijf Total Productivity dat onder andere productielijnen, assemblage installaties en robotica levert. Ze werkten daarvoor samen met UWV, Instituut GAK en TNO. Peter-Jan Zwart, projectleider ATA: “Maatschappelijke betrokkenheid is niet onze core business, maar we willen daarin wel iets betekenen. Ook uit nieuwsgierigheid stelden we ons de vraag wat wij vanuit de techniek konden bedenken om het proces van re-integratie en participatie te professionaliseren. Daarbij zijn de door werkgevers gewenste output en resultaten het uitgangspunt.”
Sorteerwerk met lampjes en zoemers
Bij het ATA verricht een kandidaat gedurende een dag gestandaardiseerde taken in een productieomgeving, zoals sorteerwerk. Peter-Jan Zwart: “Hij of zij wordt daarbij aangestuurd via filmpjes, geschreven tekst, lampjes en zoemers. De kandidaat doet diverse soorten werk waarbij we ook de grove, fijne en gemiddeld nauwkeurige motoriek testen. Achteraf meten we via een statistische analyse de prestaties af aan de hand van de ‘normaal goede prestatie’ van mensen zonder beperking. We kunnen dan zien of de output normaal, onder- of bovengemiddeld is. Naast de output, kijken we naar de kwaliteit van het werk, hoe de kandidaat omgaat met wijzigingen en of hij het werk de hele dag kan volhouden. Allemaal waardevolle informatie voor de werkgever dus!”

Kans groot op duurzame plaatsing
Voor werkgevers is het op die manier makkelijker om de kwaliteiten van iemand met een beperking¬† vast te stellen en een afspraak met een medewerker aan te gaan. “We verwachten dat de kans op een duurzame plaatsing veel groter is,” aldus Peter-Jan Zwart. “Een groot voordeel voor werkgever en werknemer dus. Een belangrijk ander voordeel is dat deze kandidaten zeer gemotiveerd zijn. Sommige mensen raken snel verveeld bij saaie, repeterende taken. Maar wij zagen ook kandidaten die helemaal los gingen op deze klussen. Wat verder zichtbaar werd is dat het ATA een objectieve meting is en niet kijkt naar eventuele lichamelijke beperkingen. Als iemand een beperking compenseert en er voldoende output is, is het resultaat positief.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Techniek ondersteunt op de werkvloer
Het assessment is een nieuwe stap om het werkgevers makkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen. Daarnaast ziet Total Productivity mogelijkheden om ook met een deel van de technische oplossingen uit het ATA bij te dragen op de werkvloer. “Vaak denken bedrijven wel aan ergonomie, zoals het bieden van een goede stoel. Maar ook techniek kan helpen om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen, zoals de lampjes en zoemers die we bij de test gebruiken. Zo kunnen mensen met geheugenproblemen bijvoorbeeld met visuele instructies beter gaan produceren. Met een lampje kunnen ze zien wat er gesorteerd moet worden, en een zoemer geeft aan als er een onjuiste handeling wordt verricht. Daarom organiseren we bijvoorbeeld op 19 april het kennisevent ‘Arbeidsparticipatie door techniek’ om gemeenten, SW-bedrijven en ondernemers te laten zien hoe we dit soort pragmatische kansen kunnen inzetten en benutten.”