In het derde kwartaal van 2023 kwamen er 1.567 banen in het kader van de Banenafspraak bij. In totaal zijn er nu 84.470 nieuwe banen gerealiseerd in de Banenafspraak-looptijd. Dit blijkt uit het dashboard Banenafspraak van UWV.

74.252 van deze banen zijn door het bedrijfsleven gerealiseerd (waarvan 1.481 in het derde kwartaal van 2023). De overheid zorgde voor 10.568 banen, waarvan 734 in het bewuste kwartaal). Er zijn op dit moment 350 mensen minder mensen in het kader van de Banenafspraak via een uitzend- of detacheringsconstructie dan bij de 0-meting. Dit aantal daalde met 648 banen in het kwartaal waarover UWV nu rapporteert.

De totale doelstelling voor het jaar 2023 is 80.000 nieuwe banen bij het bedrijfsleven en 25.000 bij overheidswerkgevers.

Reactie Op naar de 125.000 banen
Binnen de Banenafspraak zijn op dit moment bijna 85.000 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is een indrukwekkend aantal in de loop van een nu negen jaar durend arbeidsmarktproject. Zowel overheids- als marktwerkgevers noteerden afgelopen kwartaal een plus. De aantallen via uitzend- of detacheringsconstructies (na lichte groei in het vorige kwartaal) liepen opnieuw verder terug.

De daling aan de uitzend- en detacheringskant is in elk geval deels te verklaren door het afnemende aantal mensen dat via SW-bedrijven aan het werk is en ook door regelgeving die het voor uitzenders minder aantrekkelijk maakt om met de doelgroep Banenafspraak aan de slag te gaan.

Fundamenteel is dat de doelstellingen van de Banenafspraak overeind blijven staan. Dat vraagt van van alle betrokken partijen een extra inspanning. Aan de kant van werkgevers gaat het dan om blijvende aandacht voor het onderwerp en concrete baankansen voor mensen met een beperking. Aan de kant van de publieke dienstverleners gaat het dan om transparante bestanden en kandidaten die klaar zijn om aan de slag te gaan en aan de kant van de wetgever gaat het er dan om inclusie op de arbeidsmarkt op een effectieve manier te stimuleren.