Het woord arbeidsbeperking heeft een negatieve lading. De nadruk ligt op wat iemand niet kan, in plaats van wat diegene wél kan. Maar bij de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen allerlei functies worden ingevuld door iemand met een arbeidsbeperking: van hoogleraar tot facilitair medewerker.

Dat straalt de universiteit uit met de vanzelfsprekendheid van volstrekt gewone bedrijfsvoering. Om het even of iemand vragen heeft over de Participatiewet, werving en selectie van kandidaten, subsidies of jobcoaching.

Dus richtte de VU een Servicepunt Participatie in met een bijbehorende heldere en eenvoudige website. Het Servicepunt biedt advies en ondersteuning aan alle faculteiten en diensten van de VU op het gebied van instroom en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking die onder de Banenafspraak vallen.

Vanuit het Servicepunt, dat onder de afdeling HRM valt, kan hulp worden geboden om een werkplekanalyse te doen, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op de afdeling en om voorlichting te geven om draagvlak te creëren. Het kan voor een deel ook de werving en selectie verzorgen.

Waarom dit brede interne aanbod en deze manier van werken? Maatschappelijke betrokkenheid staat bij de VU centraal: ‘Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking die onder de Banenafspraak vallen, gelijke kansen te bieden om maatschappelijk bij te dragen en een onderdeel te zijn van het arbeidsproces.’

Vandaar dat er mogelijkheden worden gecreëerd bij zowel faculteiten en diensten om mensen met een arbeidsbeperking die onder de Banenafspraak vallen, een uitdagende baan en een veilige werkomgeving te bieden. Op basis van het wettelijk quotum streeft de VU ernaar om uiteindelijk 163 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2024 te hebben gerealiseerd.

Tekst: Klaas Salverda