Tot en met het vierde kwartaal van 2023 realiseerden markt- en overheidswerkgevers 86.264 nieuwe banen in het kader van de Banenafspraak. 76.258 daarvan bij het bedrijfsleven en 10.835 bij de overheid.

In het vierde kwartaal kwam er bij het bedrijfsleven 2006 banen bij, bij overheidswerkgevers 267. Het aantal banen op basis van detacheer- of uitzendconstructies daalde opnieuw, er waren in het laatste kwartaal van vorig jaar 480 van zulke banen minder dan het voorafgaande kwartaal.

Hoewel de officiële jaarscores pas deze zomer bekend worden gemaakt, lijkt het er nu op dat de overheidswerkgevers in 2023 voor 1.929 nieuwe banen zorgde en het bedrijfsleven voor 5.708. Eind vorig jaar waren er 830 minder banen in het kader van de Banenafspraak via een uitzend- of detacheringsconstructie zijn dan bij de 0-meting in 2012.

Reactie Op naar de 125.000 banen
Voor het eerst in de negen jaar van de Banenafspraak lijkt het bedrijfsleven de jaardoelstellingen niet te behalen. Met name vallen daarbij de flink dalende aantallen via uitzend- of detacheringsconstructies op. Enkele jaren geleden waren er op deze manier nog ruim 10.000 van zulke banenafspraak-banen, nu zijn het er minder dan aan het begin van de banenafspraak.

Deze daling is al langer aan de gang en in elk geval deels te verklaren door regelgeving die het voor uitzenders minder aantrekkelijk maakt om met de doelgroep Banenafspraak aan de slag te gaan en zeker ook door het afnemende aantal mensen dat via SW-bedrijven aan het werk is.

Feit blijft dat de doelstellingen voor de banenafspraak overeind blijven staan en er is nog anderhalf jaar te gaan om ze te behalen. Het feit dat zowel overheids- als marktwerkgevers zowel het afgelopen kwartaal als afgelopen jaar een plus noteerden, laat zien dat inclusie stevig is ingebed op de arbeidsmarkt.

Maar er is meer nodig. Een extra inspanning is vereist van alle alle betrokken partijen: concrete vacatures, transparante bestanden met kandidaten die klaar staan om aan het werk te gaan en effectieve wet- en regelgeving om inclusie te stimuleren.