Mensen met een lichamelijke beperking krijgen op tal van manieren te maken met vooroordelen, stereotiepe beelden, stigmatisering en discriminatie. Onderzoekers van Movisie bekeken meer dan 100 wetenschappelijke studies en geven op basis daarvan tips, onder meer gericht op bedrijven. De belangrijkste daarvan: Stel duidelijke sociale normen.
Een sociale norm is wat mensen denken dat anderen denken; wat zij denken dat normaal is, ofwel ‘hoe het hoort’. Bij verschillende vormen van discriminatie is duidelijk dat sociale normen sterk van invloed zijn; wanneer mensen denken dat een bepaalde vorm van discriminatie niet oké wordt gevonden in hun omgeving dan discrimineren ze minder. Als ze denken dat het wel oké wordt gevonden, dan discrimineren ze meer.

Trump doet reporter na
Zo dachten mensen na de presidentsverkiezing van Trump, die een journalist van de New York Times met een lichamelijke beperking in zijn campagne belachelijk maakte, dat vooroordelen ten aanzien van lichamelijke beperkingen veel normaler waren geworden.

Andere studies laten zien dat sociale normen in bedrijven van invloed zijn op de intentie om iemand met een lichamelijke beperking aan te nemen. Duidelijke sociale normen binnen bedrijven die stellen dat werknemers met een lichamelijke beperking prima in de organisatie passen en dat discriminatie van werkzoekenden of werknemers met een lichamelijke beperking niet door de beugel kan, zijn dus belangrijk.

Beleidseffect
Voor het aannemen van mensen met een lichamelijke beperking blijkt vooral het beleid van de organisatie leidend; sociale normen moeten dus idealiter worden omgezet naar beleid binnen organisaties om te zorgen voor een duidelijk effect.

Download de volledige publicatie via deze site>>

Bron: Movisie