MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn verheugd dat het bedrijfsleven ondanks allerlei uitvoeringsproblemen voor het tweede jaar op rij op ruimschoots het aantal banen voor de doelgroep Banenafspraak heeft gehaald. Zij betreuren het echter dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor overheidswerkgevers een quotumheffing in gang gaat zetten omdat zij niet aan de doelstelling hebben voldaan.
Uit de cijfers van de zogenoemde tweemeting, die de staatssecretaris vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat er eind 2016 in totaal 22.554 banen voor de doelgroep Banenafspraak zijn ontstaan. Daarmee is meer dan voldaan aan de totale doelstelling van 20.500 extra banen in het tweede jaar.

Vijfduizend banen méér

Werkgevers in de marktsector hebben boven verwachting gepresteerd. Zij hebben in 2016 bijna vijfduizend banen méér gecreëerd dan de doelstelling van 14.000 (18.957). “Werkgevers hebben veel aandacht voor de doelgroep Banenafspraak. Het is goed dat de inspanningen van individuele werkgevers en hun organisaties zijn terug te zien in deze goede voortgangscijfers”, aldus de ondernemersorganisaties.

Ondanks uitvoeringsproblemen

Zij tekenen daarbij aan dat werkgevers bij de invulling van de Banenafspraak nog altijd tegen uitvoeringsproblemen aanlopen. Uit het recent gepresenteerde 10 punten plan van ‘Op naar de 100.000 banen’,  het project van de drie centrale ondernemersorganisaties, blijkt dat de bureaucratie groot is. Werkgevers ondervinden daarbij hinder van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast. “Werkgevers verdienen een compliment dat zij het desondanks zo goed hebben gedaan.”

Quotum voor overheid

Bij de overheid is de teller in 2016 blijven steken op 3.597 extra banen. Dat hadden er 6.500 moeten zijn. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland betreuren het dat de staatssecretaris voor de sector overheid nu het traject inzet dat nodig is voor de activering van een quotumheffing. De ondernemersorganisaties hebben van meet af aan aangegeven geen voorstander te zijn van het quotum. Deze negatieve prikkel draagt niet bij aan extra banen. “De aandacht moet juist uitgaan naar het oplossen van de problemen die er zijn in de uitvoering, niet naar het opleggen van sancties.”