Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen.

Op dit moment bieden gemeenten deze hulp, maar zij missen hiervoor vaak de specialistische kennis. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Carola Schouten (Participatie) dat dit regelt.

Twee op de drie mensen met een visuele beperking hebben op dit moment geen betaald werk. De verwachting is dat zij door de overheveling van de taken naar UWV eenvoudiger ondersteuning zullen krijgen en daarmee een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt.

UWV heeft de nodige expertise en ervaring met het beoordelen en verstrekken van noodzakelijke technische voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpmiddelen en werkvoorzieningen zoals een brailleleesregel, een voorleeshulp of aanpassingen in de software. Maar het kan ook gaan om een vervoersvoorziening naar de werkplek.

Mensen met een visuele beperking en een Participatiewet-uitkering kunnen vanaf 2024 een aanvraag voor een werkvoorziening indienen bij UWV. Voor overige vormen van (arbeids)ondersteuning, zoals een jobcoach, blijven zij aangewezen op de gemeente waar zij wonen.

Werkgevers
Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland nam vorige maand de petitie ‘Wij willen werken’ van de Oogvereniging, Visio Foundation en het Bartiméus Fonds in ontvangst. Met deze petitie roepen zij werkgevers op om mensen die slechtziend of blind zijn een kans op werk te bieden.

Volgens MKB-Nederland ligt er een gezamenlijke uitdaging om mensen met een visuele beperking betere kansen op werk te bieden. Aan de kant van werkgevers is op de eerste plaats belangrijk dat mensen goed bij hen in beeld komen. Op dat punt kan de samenwerking met publieke uitvoerders als UWV en gemeente een stuk beter, aldus MKB-Nederland.