“Veel werkgevers denken dat het duur is om mensen met een beperking aan te nemen. Mijn ervaring is dat het niet meer kost dan CHEje reguliere personeel.” Dat zegt Jan Werkman, personeelsadviseur bij de Christelijke Hogeschool in Ede waar vijftien medewerkers met een beperking in dienst zijn. “Het is positief voor de sfeer op de afdelingen en over een langere periode blijken de personeelskosten gelijk te zijn.”
Bij de Christelijke Hogeschool Ede werken 500 mensen en volgen ruim 4000 studenten een opleiding in een van de tien studierichtingen in de sociaaleconomische hoek. “Met de Participatiewet zijn we structureel werk gaan maken van het aannemen van mensen met een beperking,” vertelt Jan Werkman. “Zo’n tien mensen met een lichte beperking zijn al jaren in dienst. Na de nieuwe wet zijn we actief gaan zoeken en hebben we zes mensen aangetrokken. ”

Team sterker door nieuwe inzichten
Op dit moment werken er op verschillende afdelingen, zoals bij de financiële administratie, afdeling communicatie en in de onderwijsondersteuning, mensen met uiteenlopende arbeidsbeperkingen. “Gaandeweg hebben de nieuwe mensen zich ontwikkeld en maken ze deel uit van de formatie. Wat zeer goed beviel is het inzetten van managementassistentes voor een drukke manager. De manager kon steeds meer taken overdragen. Ook merkten wij dat de komst van de nieuwe groep medewerkers iets deed met de sfeer op de afdeling. Mensen zijn meer rekening gaan houden met elkaar, wat een positieve invloed heeft op het samenwerken. Iedereen heeft wel iets en dat inzicht zorgt ervoor dat ze makkelijker met elkaar omgaan. Het gevoel dat iedereen gelijk is, maakt een team sterker.”

Lees het hele verhaal van CHE.