Kennis vertalen naar de praktijk
Hoe zorg je dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers kunnen werken? Al jaren wordt daar veel onderzoek naar gedaan. Dit heeft veel kennis opgeleverd over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking richting werk. Deze kennis is vertaald naar de praktijk maar lijkt nog weinig te worden toegepast.

Welke rol kunnen professionals spelen om de interactie tussen werkgever en werkzoekenden met een arbeidsbeperking te bevorderen of verbeteren? Hoe kunnen we werkgevers motiveren om mensen met een beperking in dienst te houden of aan te nemen? Maar ook: wat hebben werkzoekenden met een arbeidsbeperking nodig van de werkgever?

Een greep uit de vragen waarop we antwoorden hopen te vinden in de nog te honoreren projecten naar aanleiding van de subsidieoproep ‘Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking’. Deze oproep is onderdeel van het programma Vakkundig aan het werk 2, waarbij het accent ligt op innovatie binnen de lokale praktijk en kennisbundeling en -ontsluiting. De oproep richt zich specifiek op praktijkgerichte projecten waarbij de vraag vanuit de praktijk centraal staat en de kennis direct in de praktijk kan worden toegepast.

Werkzame en werkbare innovaties

In de projecten vragen we samenwerkingspartners (zoals gemeenten, UWV, beroepsorganisaties, werkgevers(organisaties), maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, cliënten en hun vertegenwoordigers) op zoek te gaan naar werkzame en werkbare innovaties in de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Indienen voor de in deze column beschreven oproep gaat in 2 fasen: projectideeën en volledige uitgewerkte subsidieaanvragen. De deadline voor het indienen van projectideeën is 7 juni 2022, 14.00 uur. De exacte invulling van de procedure en de beoordelingscriteria is na te lezen in de subsidieoproep.


Anne Ballering is programmamanager bij ZonMw, een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek.