De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

UWV houdt het doelgroepregister bij. De relevante informatie komt uit verschillende bronnen, met name van de mensen die het betreft zelf, de gemeenten en UWV.

Om in aanmerking te komen voor het instrumentarium van de Banenafspraak, dienen (nieuwe) medewerkers opgenomen te zijn in het doelgroepregister. In het register staan mensen die al werken, werkzoekenden en mensen die nog niet toe zijn aan de stap naar de arbeidsmarkt, maar die stap in de toekomst wel kunnen maken.

Het verschilt per categorie hoe vaak UWV het register actualiseert. Dit kan dagelijks zijn. Bijvoorbeeld bij mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; bij (ex) vso/pro-leerlingen, die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV en bij mensen met een medische beperking, die de 18e verjaardag of tijdens de studie is ontstaan, en dankzij een voorziening WML kunnen verdienen.

Het register wordt maandelijks geactualiseerd als het gaat om mensen met een Wajong-status en arbeidsvermogen en halfjaarlijks wordt gekeken naar de groep mensen met een Wsw-indicatie en de groep met een Wiw- of ID-baan.

Zie ook: