De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Verandert de rechtsvorm van een onderneming, bijvoorbeeld van een vennootschap onder firma (vof) naar een besloten vennootschap (bv), dan houdt een werkgever niet automatisch recht op eerdere toegekende loonkostenvoordelen (LKV).

Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze oordeelde dat een bv wordt gezien als nieuwe werkgever en dat er voor de werknemers dus een nieuwe doelgroepverklaring moet worden aangevraagd.

Bij het opstellen van de wet is er volgens de rechtbank bewust voor gekozen om niet te voorzien in een regeling voor de situatie waarin sprake is van de algehele overgang van een onderneming. Reden hiervoor lijken de vereenvoudiging van regelgeving en geautomatiseerde uitvoerbaarheid te zijn geweest.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank