Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft maandag samen met drie groenstudenten de officiële start gegeven voor de brancheopleidingen voor mensen met een beperking. ‘Ik ben vandaag bewust naar het Westland gekomen om te leren’, zei minister Helder op Het Westerhonk, een woonzorgpark van ’s Heeren Loo. ‘Deze start past bij mijn ambitie om het afgeronde programma Volwaardig Leven nu concreet te gaan invullen. We moeten dit potentieel pakken, want de urgentie op de arbeidsmarkt is groot.’
Helder: ‘Deze brancheopleidingen worden een succes als zoveel mogelijk mensen met een beperking er mee aan de slag gaan. Dat is geen makkelijke opgave, maar ik wil mijn steentje bijdragen en in Den Haag blijven benadrukken dat we in deze weg naar betaald werk voor deze doelgroep moeten blijven investeren. Ik heb geen kofferbak met geld in mijn auto, maar we moeten wel door.’

Nog veel werk aan de winkel
De Academie voor Zelfstandigheid, die de opleidingen faciliteert, liet samen met de VGN en de LFB, de belangenbehartiger voor mensen met een licht verstandelijke beperking, fijntjes aan de minister weten dat er inderdaad nog veel werk aan de winkel is. Het 100.000 banenplan is door de private sector inmiddels voor bijna driekwart ingevuld. De overheid, die zelf ook 25.000 betaalde banen voor mensen met een beperking wil invullen, is tot nu toe niet verder gekomen dan een kwart van die ambitie.

Zorg ervoor dat de verbazing vermindert, bepleitte LFB-directeur Ellis Jongerius, zelf ervaringsdeskundige. ‘Er is geen organisatie waar je géén mensen met een beperking kunt inzetten. Ik zie ook hier veel potentie en goede wil.’

Verhalen vertellen
Aart van der Gaag, ambassadeur 100.000 banen, onderschrijft dat. ‘Wat ik doe, en met mij tienduizenden bedrijven waar inmiddels 70.000 mensen met een beperking werken, is vertellen wat de ervaringen zijn. We verbazen ons dagelijks, ook nu weer, over wat mensen allemaal kunnen. Het is verhalen vertellen, verhalen vertellen. Een hovenier hoort van een andere hovenier diens goede ervaringen. Dan merkt ook de volgende ondernemer alle voordelen van het aannemen van iemand met een beperking: het ziekteverzuim binnen je bedrijf gaat omlaag, het wordt leuker binnen je bedrijf. En ja, met de juiste begeleiding kunnen mensen veel meer dan we denken. Al 70.000 mensen hebben we aan de slag hè, dat past niet op de tribunes van het Feyenoord-stadion. Maar we zijn er nog niet. We moeten nog flinke stappen maken, vooral ook bij de overheid. We moeten de bazen verbazen.’

Deelcertificaten op mbo-niveau
De Academie voor Zelfstandigheid biedt voorlopig opleidingen in drie deelsectoren: groen, facilitair en logistiek. Deze brancheopleidingen worden verzorgd in samenwerking met het ministerie van VWS, de landelijke vereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking LFB, brancheorganisatie VGN, het bedrijfsleven en organisaties uit de gehandicaptensector.

Wie een brancheopleiding heeft afgesloten, krijgt een certificaat/diploma waarmee kan worden aangetoond dat de vaardigheden voor een baan worden beheerst. Het biedt ook kansen om door te stromen naar vervolgopleidingen op mbo-niveau. Een voltooide brancheopleiding biedt bovendien uitzicht op een betaalde baan.

Bron: ’s Heerenloo/Academie voor Zelfstandigheid