Ieder(in) en de Verenging Gehandicaptenzorg Nederland doen – namens de hele sector – een dringend beroep op informateur Plasterk en de onderhandelende partijen.

Zij verzoeken hen dat mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten als specifieke aandachtsgroep in het regeerakkoord komen. En zij vragen partijen aan de formatietafel ervoor te zorgen dat het regeerakkoord korte- en langetermijn maatregelen bevat. Die maatregelen moeten oplossingen bieden voor de problemen ‘waar deze groep al zo lang tegenaan loopt’.

De oproep staat in een gezamenlijke brief die is ondertekend door meer dan honderd partijen die cliëntenorganisaties en zorgaanbieders vertegenwoordigen.

Zoals bekend spreekt Plasterk deze weken met de onderhandelende partijen over grondrechten en over belangrijke maatschappelijke thema’s zoals bestaanszekerheid en goed bestuur.

Kwaliteit van zorg en leven
Aandacht voor mensen met een beperking is hard nodig, want het gaat níet goed met hen, schrijven voorzitter Boris van der Ham van brancheorganisatie Verenging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en directeur Illya Soffer van koepelorganisatie Ieder(in) aan Ronald Plasterk. Volgens hen hebben veel mensen met een beperking afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen: ‘Versnipperde wetgeving en uitvoering, bezuinigingen, bureaucratie en gebrek aan een integrale visie staan de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven in de weg’.

Leven, wonen, werken en leren
Ruim 200.000 mensen met een beperking ontvangen in een zorginstelling of thuis zorg van een zorgaanbieder. Naast deze groep zijn er ruim 1,5 miljoen mensen die om te kunnen leven, wonen, werken en leren een beroep moeten doen op het sociaal domein.

De ondertekenaars van de gezamenlijke brief stellen dat zij daar totaal in vastlopen: ‘De regelgeving en uitvoering hiervan zijn niet toegesneden op hun specifieke problematiek. En dus ontberen zij continuïteit van zorg, ondersteuning en voorzieningen die nodig zijn om zoveel als mogelijk zelfstandig te wonen, te werken, onderwijs te volgen of de zorg voor een naaste met een beperking langdurig (namelijk levenslang!) vol te houden’.

Niet gelijkwaardig
Toch schrijven oud-Kamerlid Boris van der Ham en Illya Soffer ook dat er In de afgelopen kabinetsperiodes wel is gewerkt aan het verbeteren van de positie van mensen met een beperking. In sommige opzichten is er volgens hen vooruitgang geboekt. Maar diverse onderzoeksrapporten en wetsevaluaties laten zien dat mensen met een beperking niet gelijkwaardig kunnen meedoen, zo berichten zij richting de onderhandelende politieke partijen.

Volgens hen is het volgende nodig:

  • een Nationale strategie voor mensen met een beperking en hun naasten en de vertaling hiervan naar beleid en uitvoering.
  • Investeringen in de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten. En beleid specifiek voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking.
  • Herstel van bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten. Daaronder valt ook het mogelijk maken van het verdienen van een fatsoenlijk inkomen.

De gezamenlijke brief volgt op een eerdere brief die Ieder(in) als koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte een maand geleden alleen aan kabinetsinformateur Ronald Plasterk stuurde.

Tekst: Klaas Salverda