We zijn op zoek naar nominaties voor de verkiezing van de Bridge of Fame! Ben jij of ken jij een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen hoger onderwijs en arbeidsmarkt die geleid heeft tot plaatsing van studenten of pas afgestudeerden met een functiebeperking op de arbeidsmarkt? Zo’n initiatief komt in aanmerking voor deze prijs.
Veel bedrijven en instellingen willen bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. De aandacht is daarbij in eerste instantie vooral uitgegaan naar ‘lagere’ functies. Maar veel werkgevers zoeken ook stagiaires en werknemers van hbo en universiteit. De leden van het netwerk inclusieve werkgevers zochten daarom contact met het landelijk Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO), dat hoger onderwijsinstellingen adviseert over studeren met een ondersteuningsvraag.

Stap naar de arbeidsmarkt

Bij hoger onderwijsinstellingen lag de focus op het behalen van een diploma. De stap naar de arbeidsmarkt bleek voor veel studenten met een functiebeperking moeilijk: het vinden van een goede stageplaats lukte velen niet en te veel afgestudeerden vonden geen (goede) baan.

Gelukkig is er in het hoger onderwijs de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor de overgang naar de arbeidsmarkt. De ervaring leert dat deze studenten niet alleen een functiebeperking hebben, maar ook geweldige talenten en doorzettingsvermogen. Zij hebben vaak al veel hobbels genomen om zover te komen. Nu er veel vacatures zijn is dit dé mogelijkheid om deze talenten aan te boren via stages, werkervaringsplaatsen en banen.

Van de Sprong een Brug maken

Met Berenschot en De Nederlandse Bank organiseert ECIO ‘Van de Sprong een Brug maken’, een bijeenkomst waar hoger onderwijsinstellingen en bedrijven en instellingen elkaar ontmoetten en onderzocht is hoe de samenwerking versterkt kan worden. Er zijn concrete afspraken gemaakt over samenwerken in de regio. Hoger onderwijsinstellingen moeten beter nadenken hoe bedrijven en instellingen hen kunnen benaderen, hoe organiseer je een goede ‘loketfunctie’?

Berenschot, De Nederlandse Bank en ECIO hebben het initiatief genomen om een prijs in het leven te roepen: Bridge of Fame. Daaraan gekoppeld is een event, gericht op het versterken van netwerken, inspiratie opdoen en het op de agenda houden van het thema ‘Van de Sprong een Brug maken’ en daarmee mede invulling te geven aan de banenafspraak.

 


 

Marian de Groot is jury voorzitter Bridge of Fame prijs en voormalig directeur ECIO. Zie ook: Wie wint de Bridge of Fame Award 2022! – ECIO.