Tussen februari 2014 en juni 2015 is vanuit ‘Werkgevers gaan inclusief’ de pilot ‘Regelluwe regio Zwolle’ uitgevoerd. brochure-regelluw-arbeidsmarktregioDe brochure die nu beschikbaar is, staat niet stil bij de uitkomsten van de pilot alleen, maar levert vooral handvatten, waarmee de Regionale Werkbedrijven (RWB’s) in de 34 andere arbeidsmarktregio’s een regelluwe aanpak kunnen ontwikkelen.
De aanleiding voor deze pilot was het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen. In de pilot is een aanpak ontwikkeld die de regelgeving en uitvoering voor werkgevers eenvoudiger maakt. Gemeenten en regionale werkbedrijven kunnen deze aanpak zelf introduceren in hun regio. Deze publicatie helpt hen op weg.

Werkgevers die belangstelling hebben voor een regelluwe aanpak, kunnen dit kenbaar maken en erover spreken met het Regionale Werkbedrijf (RWB) in hun arbeidsmarktregio.

Lees de Brochure ‘Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio’.