SamenMooie voorbeelden, praktische informatie en prikkelende columns over de Banenafspraak zijn te vinden in het magazine ‘SAMEN werken in Brabant en Zeeland’. Het magazine van 52 pagina’s wordt gratis verspreid onder 11.000 werkgevers. BZW-voorzitter Peter Struik: “Wij willen hen daarmee motiveren de mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking binnen hun organisaties te onderzoeken en tot actie over te gaan”.
Vanzelfsprekend
In het SAMEN-magazine geeft BZW actuele informatie en achtergronden over de inspanningen van het bedrijfsleven om extra banen voor mensen met een beperking te verwezenlijken; het belang, de samenwerking met de partners in de arbeidsmarktregio’s, de kansen, uitdagingen en de stand van zaken. Bovendien komen de Brabantse en Zeeuwse ondernemers aan het woord.  “Voor veel van onze leden is inclusief werkgeverschap al jaren onlosmakelijk verbonden met hun bedrijfsvoering,” zegt Struik. “In het SAMEN-magazine hebben we een aantal van hun inspirerende verhalen opgetekend. Onder de streep gaat het ons om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In onze provincies gebeurt er bij bedrijven op dit vlak al heel veel. Maar in het kader van de Participatiewet en de Quotumwet is een extra impuls noodzakelijk.”

Gratis opvragen
Het SAMEN-magazine wordt gratis verspreid in een oplage van 11.000 exemplaren, onder de BZW-leden, politiek-bestuurlijk Brabant en Zeeland en andere relevante regionale en landelijke stakeholders in het realiseren van de Banenafspraak. Maar u kunt ook de digitale versie lezen.