‘Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Als je dit leest denk je waarschijnlijk; ‘ja, natuurlijk….. dat lijkt me een zeer plausibel en logisch verhaal.’ Toch komen we van ver. Of het nu gaat om een inclusiviteit, toegankelijkheid of arbeidsparticipatie, er heerst nog steeds onwetendheid bij velen. Dat is geen onwil, maar een bewustwordingsproces.’

‘Sinds een aantal jaren zetten we ons met het programma MKB Toegankelijk succesvol in voor het informeren, stimuleren en activeren van (branche)organisaties, bedrijven en ondernemers op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit doen we onder andere in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We kunnen constateren dat de toegankelijkheid van het bedrijfsleven is gegroeid en dat er steeds meer aandacht voor het thema is. Hoewel we hier hard aan werken, kunnen we ook constateren dat we er nog lang niet zijn. Er zijn nog steeds veel mensen met een beperking die niet zelfstandig en met gelijke kansen kunnen participeren in onze samenleving.’

‘Binnen het programma MKB Toegankelijk starten we het bewustwordingsproces bij ondernemers op en wijzen we hen op de economische en waarde gedreven voordelen van toegankelijk ondernemen. Een omgeving, locatie, pand, (digitale) dienst, of product dat toegankelijk is voor iedereen levert namelijk meer, tevreden én terugkerende klanten op. Tegelijkertijd levert het ook een intrinsieke motivatie bij ondernemers op om maatschappelijk betrokken te zijn, wat een positieve impact op de maatschappij heeft.’

‘Doordat we stapsgewijs en pragmatisch ondernemers adviseren en begeleiden bij het wegnemen van fysieke, sociale en digitale drempels, zorgen we er samen voor dat mensen met een beperking zich welkom en minder beperkt voelen. Daarna volgt nóg een belangrijke stap. Onze ervaring leert dat het van belang is om bedrijven en ondernemers in de gehele bedrijfsketen handelingsperspectief te bieden.

Kort gezegd de ondernemer zegt; “Oké, goed verhaal, ik ben me er nu bewust van, het levert me nieuwe klanten op, en dan, wat moet ik nu doen?” Ondernemers moeten geholpen worden bij het maken van die keuzes. Draag praktische tips en oplossingen aan, geef ze voorlichting over de mogelijkheden, pak ze bij de hand, regel ontmoetingen, schotel ze keuzes voor, laat zien wat de voordelen zijn en wat de (financiële) investering is. Ondernemers zijn niet voor niks gaan ondernemen. Ze zullen zich altijd afvragen; “Wat kost het me aan tijd en geld, wat levert het me op. Maar ook waar loop ik risico, waar zitten de kansen.”

‘Arbeidsparticipatie heeft weliswaar een andere scope. Maar ook hier heb je te maken met een bewustwordingsproces en aanpassingen die een werkgever moet doen om een kandidaat met een arbeidsbeperking aan te nemen. In huidige tijden van arbeidskrapte is er een enorm potentieel aan gemotiveerde kandidaten met een arbeidsbeperking beschikbaar dat een leuke baan zoekt. Mijn oproep aan werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking is; “Bekijk wat de mogelijkheden zijn, laat je informeren, ga in gesprek, tast wensen af en kom er achter waar en welke eventuele aanpassingen in je bedrijf nodig zijn. Dit zal net als bij het toegankelijker maken van een onderneming (voor gasten en klanten) in veel gevallen niet de wereld kosten en levert je een gemotiveerde trouwe medewerker op.’

Bregje Brekelmans is adviseur van het programma MKB Toegankelijk, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Zie ook: www.ismijnsitetoegankelijk.nl

Hoe beschikbaar is de arbeidsmarkt? Zijn er genoeg passende kandidaten voor de open vacatures? Zijn genoeg werkgevers bereid om kansen te bieden aan groepen, die eerder aan de kant bleven staan? En welke rol speelt bij de krapte? Dat zijn de vragen van de Maand van de 1000 Voorbeelden. In deze serie columns en interviews vragen we arbeidsmarktexperts om antwoorden.

#1000voorbeelden

  • Volg alle ontwikkelingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden in het liveblog
  • Zie onze agenda met een overzicht van alle evenementen tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.
  • Meer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden in de Toolkit
  • Luister naar de #1000voorbeelden podcast