In Den Haag maakt Greenfox bestaande armaturen geschikt voor energiezuinige verlichting. Het bedrijf heeft voor dat werk uitsluitend mensen in dienst ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Greenfox is een geweldig voorbeeld van een werkgever bij wie inclusiviteit heel normaal is geworden. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die inzien dat iedereen op de arbeidsmarkt moet kunnen meedoen. En mij verbaast het niet dat het daarbij vaak gaat om leden van Techniek Nederland.

In 2016 hebben overheid, werkgevers en werknemers afgesproken om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Van die banen zouden er 100.000 tot stand moeten komen in de marktsector. De werkgevers in Nederland hebben dat plan serieus genomen. Inmiddels staat de teller al op bijna 78.000 vervulde vacatures. Het overgrote deel daarvan is te vinden in het bedrijfsleven.

Natuurlijk heeft de krappe arbeidsmarkt het makkelijker gemaakt om (ook) mensen met een beperking in te zetten. Maar wanneer ondernemers arbeidsgehandicapten aannemen, ervaren ze direct de voordelen. Bedrijven met een gevarieerde groep werknemers presteren aantoonbaar beter. Bovendien vormt zo’n onderneming een betere afspiegeling van de samenleving en dat maakt je als werkgever nóg aantrekkelijker.

In tal van bedrijven zien we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opbloeien zodra ze aan de slag gaan. Iedereen wil een zinvolle bijdrage leveren aan onze maatschappij. En waar kan dat beter dan in de techniek, waar je bijvoorbeeld helpt om de energietransitie te realiseren? Het landelijk opleidingsbedrijf Installatiewerk leidt mensen die tot voor kort als kansloos werden bestempeld voor een baan, met succes op. Overigens vinden in onze sector ook veel mensen werk die op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Al meer dan 300 statushouders zijn werkzaam in de techniek.

Ieder mens heeft specifieke talenten. Het is de kunst om die talenten te laten floreren. De technieksector biedt daarvoor veel kansen. Meer en meer bedrijven zijn niet langer op zoek naar mensen met een specifieke opleiding, maar naar kandidaten met bepaalde competenties. Ook jobcarving zien we in de praktijk steeds vaker; daarbij kiest de werkgever ervoor om een bestaande functie aan te passen aan de mogelijkheden van mensen met een beperking.

Banen in de techniek hebben soms nog het imago van zwaar lichamelijk werk. Ten onrechte, want de sector wordt steeds digitaler. Ook daardoor kunnen de leden van Techniek Nederland arbeidsgehandicapten meer kansen bieden.

Iedereen verdient een plek op onze arbeidsmarkt. Er gebeurt al veel, maar het kan nog beter. Wanneer gemeenten en UWV nóg beter samenwerken en gebruik maken van uniforme en heldere instrumenten, komt dat de matching ten goede. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we de afstand tussen arbeidsgehandicapten en de arbeidsmarkt écht laten verdwijnen.

Doekle Terpstra is voorzitter van Techniek Nederland. Deze ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel vertegenwoordigt ruim 6.000 bedrijven

Hoe beschikbaar is de arbeidsmarkt? Zijn er genoeg passende kandidaten voor de open vacatures? Zijn genoeg werkgevers bereid om kansen te bieden aan groepen, die eerder aan de kant bleven staan? En welke rol speelt bij de krapte? Dat zijn de vragen van de Maand van de 1000 Voorbeelden. In deze serie columns en interviews vragen we arbeidsmarktexperts om antwoorden.

#1000voorbeelden

  • Volg alle ontwikkelingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden in het liveblog
  • Zie onze agenda met een overzicht van alle evenementen tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.
  • Meer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden in de Toolkit
  • Luister naar de #1000voorbeelden podcast