Steeds meer werkgevers, zowel publieke als private, benoemen de inclusie van mensen met een arbeidsbeperking als speerpunt in hun HR-beleid. Terwijl het nodig blijft om werkgevers duidelijk te maken ‘waarom’ inclusie belangrijk is, wordt het steeds relevanter om duidelijk te maken ‘hoe’ ze het moeten doen.

Het ontwikkelen en delen van best practices op inclusiegebied, en dat wereldwijd, is al meer dan tien jaar de opdracht van het Global Business and Disability Network (GBDN) van de International Labour Organisation (ILO).

De internationale koepel ILO GBDN omvat meer dan 35 multinationale ondernemingen uit diverse sectoren en acht internationale organisaties met expertise op het gebied van de inclusie van mensen met een beperking.

Naast de internationale koepel zijn er ook landelijke netwerken. Verspreid over alle continenten zijn er meer dan 30 Business & Disability netwerken bij ILO GBDN. Ze bieden een platform aan het midden- en kleinbedrijf, aan nationaal of regionaal actieve bedrijven en aan vestigingen van multinationals. Binnen deze nationale netwerken worden ervaringen uitgewisseld en best practices gedeeld.

Er zijn zeven van zulke netwerken in Europa: in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Hoe actiever bedrijven zijn binnen de netwerken, hoe effectiever ze in staat zijn om de barrières te slechten, die medewerkers en werkzoekenden met een beperking ervaren. De netwerken ondersteunen werkgevers niet alleen bij het vinden en aannemen van nieuwe medewerkers met een beperking, maar ook bij het bieden van eventuele verdere carrièremogelijkheden.

Werkgeversverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen binnen deze landelijke netwerken. In een aantal landen voeren werkgeversverenigingen zelfs het secretariaat, bijvoorbeeld in Chili, Oeganda en India. Om relevant te zijn voor werkgevers en aan te sluiten bij hun wensen als het gaat om het aannemen van mensen met een beperking, worden de landelijke netwerken meestal geleid door werkgevers. De meest actieve werkgevers vormen over het algemeen het bestuur.

Belangrijk om op te merken is dat de netwerken het succesvolst kunnen opereren als ze de verbinding aangaan met stakeholders. Andere partijen die werkgevers kunnen helpen om medewerkers met een arbeidsbeperking aan te trekken en te behouden. Tot deze stakeholders behoren overheidsinstellingen, cliëntenverenigingen, vakbonden en opleidingsinstituten die mensen met een beperking kunnen ondersteunen bij het leren van relevante vaardigheden.

Bij de netwerken in China en de Filipijnen loopt momenteel een pilot waarbij mensen met een beperking de kans krijgen om IT-vaardigheden te ontwikkelen, vaardigheden die zeer gevraagd zijn op de arbeidsmarkt. De pilots zijn opgezet door een aantal kleinere bedrijven uit de IT-sector, die zelf zitten te springen om mensen.

Als werkgevers zich aansluiten bij een Business & Disability network en dat doen uit eigen belang, in het belang van mensen met een beperking en in het belang van de maatschappij als geheel dan levert het netwerk meer op dan de som der delen.

Jürgen Menze is Disability Inclusion Officer bij de International Labour Organisation (ILO) een organisatie van de Verenigde Naties en houdt zich bezig met arbeidsmarktvraagstukken

Hoe beschikbaar is de arbeidsmarkt? Zijn er genoeg passende kandidaten voor de open vacatures? Zijn genoeg werkgevers bereid om kansen te bieden aan groepen, die eerder aan de kant bleven staan? En welke rol speelt bij de krapte? Dat zijn de vragen van de Maand van de 1000 Voorbeelden. In deze serie columns en interviews vragen we arbeidsmarktexperts om antwoorden.

#1000voorbeelden

  • Volg alle ontwikkelingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden in het liveblog
  • Zie onze agenda met een overzicht van alle evenementen tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.
  • Meer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden in de Toolkit
  • Luister naar de #1000voorbeelden podcast