Sociaal ondernemers laten ons al jaren zien hoe het hen wél lukt om mensen met een arbeidsbeperking werk(kansen) te bieden. Juist in deze tijd van personeelskrapte kunnen andere werkgevers hiervan leren.

Dat vergt maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en flexibiliteit van de werkgever. Uiteraard hebben wij hier als gemeente ook een rol in, bijvoorbeeld door meer bewustwording te creëren bij werkgevers, hen te ontzorgen en met het toepassen van jobcarving en functiecreatie te laten ontdekken welke taken zij kunnen aanbieden. Maar ook dan zijn we er nog niet.

Eenmaal aan de slag, hebben mensen vaak nog veel begeleiding nodig – en dat is niet alleen werkgerelateerd. Gebrekkige gezondheid, schulden, problematische gezinssituatie: het zijn bijkomende belemmeringen die ik vaak bij de doelgroep tegenkom en die re-integratie bemoeilijken. Een probleem komt zelden alleen.

Het aan het werk helpen van mensen in het kader van de banenafspraak vereist daarom een integrale benadering. Integraal denken gaat ons als gemeente steeds beter af; maar vervolgens ook echt integraal doén: dat kan beter. Mensen ontwikkelen en matchen op de arbeidsmarkt is namelijk individueel maatwerk. Dat betekent bij onderliggende deelproblemen niet alleen doorverwijzen, maar ook de regie pakken en slimme verbindingen leggen met onze partners in de stad.

De consequentie van individueel maatwerk is ‘er bovenop zitten’ en daarmee voor wie dat nodig heeft verdere intensivering van onze dienstverlening, en dat ook nog over een langere periode.

Tegelijk vraagt het ook van werkgevers hun wensen realistisch te houden – en om creatief en flexibel naar hun eigen organisatie te kijken waar wél kansen liggen. Onze kandidaten hebben nu eenmaal soms een beperking of rafelrand: perfectie bestaat alleen in dromenland.

Kavita Parbhudayal (VVD) is wethouder Werk, Wijken en Dienstverlening in Den Haag

Hoe beschikbaar is de arbeidsmarkt? Zijn er genoeg passende kandidaten voor de open vacatures? Zijn genoeg werkgevers bereid om kansen te bieden aan groepen, die eerder aan de kant bleven staan? En welke rol speelt bij de krapte? Dat zijn de vragen van de Maand van de 1000 Voorbeelden. In deze serie columns en interviews vragen we arbeidsmarktexperts om antwoorden.

#1000voorbeelden

  • Volg alle ontwikkelingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden in het liveblog
  • Zie onze agenda met een overzicht van alle evenementen tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.
  • Meer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden in de Toolkit
  • Luister naar de #1000voorbeelden podcast