De krapte op de arbeidsmarkt is structureel en dat brengt problemen met zich mee voor onze samenleving. Zorgmedewerkers die voor veel te veel patiënten moeten zorgen. Kinderen die een dag niet naar school kunnen omdat er geen leraar beschikbaar is. De versoberde dienstregeling van de NS. We zien dagelijks de vacatures in winkels, cafés en restaurants. Hoe lang duurt het om zonnepanelen of spouwmuurisolatie te krijgen? De krapte belemmert bovendien werkgevers in hun ondernemerschap, omdat zij met personeelstekorten zitten.

Maarten Camps UWV Foto: Merlijn Doomernik

Krapte biedt ook kansen voor werknemers, hopelijk ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Er is een grote groep mensen die graag wil werken, maar waarvoor de deuren bij werkgevers vaak nog gesloten blijven. Daartoe behoren ook mensen die vanwege een arbeidshandicap in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Allemaal gemotiveerde mensen die echt wat kunnen. En dat graag willen bewijzen, maar daar moeten ze dan wel de kans en de ruimte voor krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we ons in Nederland gecommitteerd aan de Banenafspraak.

UWV doet vanzelfsprekend mee aan de Banenafspraak. Niet alleen als dienstverlener op de arbeidsmarkt, maar ook als werkgever. Zo’n 450 van onze medewerkers komen uit het doelgroepenregister, ruim 2 procent van ons totale medewerkersbestand. Daarmee bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame plek en hebben wij er heel waardevolle collega’s bij.

Zoals Steven Dijkers, die als een van rolmodellen figureert op de website van Diversity Day. Steven heeft een milde spierziekte. Hij heeft meer moeite met het verwerken van informatie. Toen Steven in de WW terecht kwam, is hij via zijn UWV-coach zelf bij UWV aan de slag gegaan in een administratieve functie. Belangrijk voor hem is een open cultuur waarin hij kan bouwen op zijn begeleiders, bijvoorbeeld als er iets fout gaat of als hij ergens zijn verhaal kwijt wil.

Door Steven en honderden anderen een kans te geven, helpen we hen aan een baan én verkleinen we de krapte. We zien in onze eigen organisatie talenten met allerlei achtergronden en mogelijkheden. Met opleidingen in de ICT, bedrijfsadministratie, horeca, juridisch of sociaal maatschappelijk werk. Het zou zo mooi zijn als werkgevers –publiek en privaat- zich actief inzetten om deze talenten te benutten.

Wij weten dat het aannemen en vooral het vasthouden van mensen uit de Banenafspraak wat extra’s vraagt van werkgevers. UWV kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld met bemiddeling van mensen uit de Banenafspraak naar werk en voorzieningen zoals een jobcoach. UWV kan ook adviseren hoe je een baan of een werkplek kunt aanpassen, aan de behoeften van iemand met een arbeidshandicap (bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie). Maar UWV is er ook om te sparren en voor een luisterend oor voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Zo kunnen we de kansen die de krapte biedt voor mensen uit de Banenafspraak ook echt benutten. Ik zou zeggen: loop binnen bij een werkgeversservicepunt of een regionaal werkcentrum. De koffie staat klaar. Want UWV werkt voor ons allemaal.

Maarten Camps is voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV

Hoe beschikbaar is de arbeidsmarkt? Zijn er genoeg passende kandidaten voor de open vacatures? Zijn genoeg werkgevers bereid om kansen te bieden aan groepen, die eerder aan de kant bleven staan? En welke rol speelt bij de krapte? Dat zijn de vragen van de Maand van de 1000 Voorbeelden. In deze serie columns en interviews vragen we arbeidsmarktexperts om antwoorden.

#1000voorbeelden

  • Volg alle ontwikkelingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden in het liveblog
  • Zie onze agenda met een overzicht van alle evenementen tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden.
  • Meer informatie en hulpmiddelen zijn te vinden in de Toolkit
  • Luister naar de #1000voorbeelden podcast