‘Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Met dit motto als leidraad vroegen we (kandidaat)Kamerleden van toonaangevende politieke partijen om in een column uiteen te zetten hoe zij de toekomst van de Banenafspraak – en daarmee ook van de inclusieve arbeidsmarkt zien. 

Sjoerd Warmerdam (D66): ‘Hoewel ik een stevig appèl doe op de inzet van werkgevers, pleit ik er daarnaast voor om ook vanuit vertrouwen naar werkgevers en bedrijven te kijken.’
Lees verder>>

Hilde Palland (CDA): ‘Om de kansen voor iedereen op werk te verbeteren wil het CDA de basisbaan invoeren: gewone banen bij gewone werkgevers met loonkostensubsidie op maat.’
Lees verder>> 

Lisa Westerveld (GL-PvdA): ‘Ons land is beperkt. Alleen door gezamenlijke afspraken ook te vertalen naar concrete inzet, zorgen we dat iedereen kan meedoen!’
Lees verder>> 

Tjebbe van Oostenbruggen (NSC): De kortste route naar bestaanszekerheid, is werk. (..) Ik ben van mening dat je van bestaanszekerheid kan spreken als je jaren vooruit kunt kijken dat je bestaan zeker is.
Lees verder>>

Chris Stoffer (SGP): ‘Werkgevers willen wij op een aantal manieren helpen, zodat zij op hun beurt kansen kunnen bieden. Allereerst zeg ik: een einde aan de regeldruk.’
Lees verder>> 

Daan de Kort (VVD): ‘Ondernemers en werkgevers ondersteunen door de no-risk polis te verruimen zodat zowel mensen langdurig in de bijstand als mensen met een arbeidsbeperking makkelijker aan werk komen.’
Lees verder>>

Don Ceder (CU): Om de banenafspraak minder vrijblijvend te maken stelt de ChristenUnie een quotum voor (voor bedrijven met meer dan 25 fte aan personeel).
Lees verder>>